IBN
Закрыть
Miron Viorel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 5

2023 - 6

Bucătăria locală a comunităților rurale din Republica Moldova valorificată în turism
Miron Viorel1 , Miron Marina2
1 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea textilelor tradiționale și valorificarea acestora în calitate de potențial turistic important. Cazul satelor bulgărești din Republica Moldova
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3623-2-0.
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări etnologice de teren trecute în spațiul online pentru optimizarea proceselor de valorificare și promovare a patrimoniului local
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea preparatelor de bază și din aluat în bucătăria locală din Republica Moldova
Miron Viorel , Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3623-2-0.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local partnerships and prospects of their transformation into tourist destination management organizations in Republic of Moldova
Miron Viorel1 , Miron Marina2
1 Free International University of Moldova,
2 Association of Tourism Development in Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul etnic al orașul Bălți în diferite perioade de dezvoltare
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Turismului Republicii Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Consecințele funcționării complexului hidroenergetic Nistrean asupra turismului și recreației (sectorul Republicii Moldova)
Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dniester Hydro Power Complex Social and Environmental Impact Study: Non-technical summary
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Cazanţeva Olga, Cojocari Alexandru, Corobov Roman, Donica Ala , Filipenco Serghei , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel , Purcic Veaceslav, Railean Veronica , Sîrodoev Ghenadie , Talpă Nicolae , Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel, Trombitki Ilie
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Zoologie,
4 Academia de Studii Economice din Moldova,
5 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
6 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-938-5
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența etniilor asupra dezvoltării socio-economice a orașului Cahul de-a lungul timpului
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Turismului Republicii Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul impactului social și de mediu al Complexului Hidroenergetic Nistrean: Rezumat non-tehnic
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Cazanţeva Olga, Corobov Roman, Donica Ala , Filipenco Serghei , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel , Purcic Veaceslav, Railean Veronica , Sîrodoev Ghenadie , Talpă Nicolae , Trombitki Ilie, Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel
1 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
2 Institutul de Zoologie, USM,
3 Academia de Studii Economice din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova,
5 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
6 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-937-8
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul ca modalitate eficientă de salvgardare a patrimoniului cultural
Miron Viorel1 , Miron Marina2
1 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование социальных и экологических воздействий Днестровского гидроэнергетического комплекса: Нетехническое резюме
Bacal Petru , Burduja (Vîrlan) Daniela , Donica Ala , Jeleapov (Chişciuc) Ana , Zaharia Felix, Zlate-Podani Ionel, Cazanţeva Olga, Cojocari Alexandru, Lozan Aurel, Melian Ruslan, Miron Viorel , Purcic Veaceslav, Railean Veronica , Sîrodoev Ghenadie , Trombitki Ilie, Talpă Nicolae , Filipenco Serghei
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Zoologie,
5 Academia de Studii Economice din Moldova,
6 Universitatea "Transilvania" din Braşov,
Chişinău, 2022 / ISBN (pdf) 978-9975-87-939-2
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Aportului diferitor grupuri etnice la istoria și dezvoltarea orașului Chișinău
Miron Marina , Miron Viorel
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția tipurilor de locuințe în localitatea Chișinău
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meșteșugurile tradiționale din Regiunea Sud a Republicii Moldova: valorificare turistică pentru păstrarea tradițiilor
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural material și imaterial în memoria localnicilor din Valea Nistrului de Jos
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări și perspective în dezvoltarea destinațiilor turistice din Republica Moldova
Miron Viorel1 , Miron Marina12
1 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Case tradiționale din sudul Republicii Moldova – modalități de protejare și valorificare economică
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul în trasee turistice: unele aspecte istorice
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de valorificare turistică a potenţialului etnocultural reprezentat de tehnicile şi obiceiurile în construcţia casei tradiţionale din Republica Moldova
Miron Marina1 , Miron Viorel23
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul local ca instrument extra-curricular de promovare a istoriei, culturii şi tradiţiilor naţionale în Republica Moldova
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Conservarea patrimoniului cultural construit: experiența și bune practici europene aplicate în Republica Moldova
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legendele locale ca instrument de educație în spiritul promovării patrimoniului cultural imaterial în destinațiile turistice
Miron Viorel , Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea economică a patrimoniului muzeal ca platformă pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Analiza potențialului serviciilor ecosistemice relevante turismului în zona “Nistrului inferior” al raionului Ștefan Vodă din Republica Moldova
Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 15 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Evoluţia turismului rural în Republica Moldova în perioada implementării stategiei de dezvoltare durabilă a turismului
Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării modelului „Balanţa scorecard” în evaluarea performanţelor privind dezvoltarea durabilă a întreprinderilor
Miron Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(57) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 July, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele organizării activităţii de excursii în Republica Moldova
Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dimensiunile dezvoltării durabile
Miron Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(32) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Republica Moldova 2007: Raport de Stare a Ţării
Gamanjii Alexandru, Lupan Oxana, Popa Ana, Cenuşa Denis, Toderaş Nicolae, Guzgan Iurie, Pistrinciuc Vadim, Dilion Marcela, Toderaşcu Octavian, Matei Constantin , Sainsus Valeriu, Ganea Ana, Vaculovschi Dorin , Eladi Marin, Popov Andrei, Cibotaru Viorel, Boţan Igor, Godea Mihai, Postica Pavel, Postica Alexandru , Ostaf Sergiu, Orlov Maria, Sochircă Vitalie , Bacal Petru , Andrieş Serafim, Miron Viorel , Cuculescu Andrei , Arion Valentin , Budianschi Dumitru, Tcacenco Serghei, Cărbune Diana, Ciorbă Valeriu, Guţuţui Veaceslav, Dumbrăveanu Nicolae, Ivaşcenco Ghenadie, Chiurcciu Vitalie
1 Centrul Analitic Independent Expert-Grup,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucuresti,
3 Centrul Naţional de Management în Sănătate,
4 Universitatea de Stat din Moldova,
5 Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC),
6 Academia de Studii Economice din Moldova,
7 Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA”,
8 Centrul „Contact“,
9 Asociaţia pentru Politică Externă din Republica Moldova,
10 Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale,
11 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT,
12 Promo-LEX,
13 Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO),
14 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
15 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
16 Universitatea Tehnică a Moldovei,
17 SC Dataline Business Inginerie SRL,
18 Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“,
19 Institutul de Rezolvare a Conflictelor (InReCo),
20 AO Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat”,
21 Administraţia UTA Găgăuzia,
Chişinău, 2008 / ISBN 978-9975-80-094-5
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Республика Молдова 2007: Отчет о состоянии страны
Gamanjii Alexandru, Lupan Oxana, Popa Ana, Cenuşa Denis, Toderaş Nicolae, Guzgan Iurie, Pistrinciuc Vadim, Dilion Marcela, Toderaşcu Octavian, Matei Constantin , Sainsus Valeriu, Ganea Ana, Vaculovschi Dorin , Eladi Marin, Popov Andrei, Cibotaru Viorel, Boţan Igor, Godea Mihai, Postica Pavel, Postica Alexandru , Ostaf Sergiu, Orlov Maria, Sochircă Vitalie , Bacal Petru , Andrieş Serafim, Miron Viorel , Cuculescu Andrei , Arion Valentin , Budianschi Dumitru, Tcacenco Serghei, Cărbune Diana, Ciorbă Valeriu, Guţuţui Veaceslav, Dumbrăveanu Nicolae, Ivaşcenco Ghenadie, Chiurcciu Vitalie
1 Centrul Analitic Independent Expert-Grup,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucuresti,
3 Centrul Naţional de Management în Sănătate,
4 Universitatea de Stat din Moldova,
5 Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC),
6 Academia de Studii Economice din Moldova,
7 Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „CBS-AXA”,
8 Centrul „Contact“,
9 Asociaţia pentru Politică Externă din Republica Moldova,
10 Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM,
11 Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT,
12 Promo-LEX,
13 Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului (CReDO),
14 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
15 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
16 Universitatea Tehnică a Moldovei,
17 SC Dataline Business Inginerie SRL,
18 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
19 Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“,
20 Institutul de Rezolvare a Conflictelor (InReCo),
21 AO Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat”,
22 Administraţia UTA Găgăuzia,
2008
Disponibil online 5 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 32 of 32