IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic", 2
Chişinău, Moldova, 27-28 martie 2020
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 2
Responsabili de ediție: Noroc L.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipogragia Garomont Studio
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 530
ISBN: 978-9975-3452-6-2
CZU: 37.0:[008+7.0](082)=135.1=161.1=161.2 E 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (2)Tehnică (1)Filologie (11)Istorie (18)Economie (1)Filosofie (1)Pedagogie (41)Studiul artelor, culturologie (20)Arhitectura (1)Psihologie (1)Sociologie (6)Ştiinţe politice (2)