IBN
Закрыть

36Publicaţii

419Descărcări

17725Vizualizări

Miron Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
Teze/Rezumate în culegeri - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4

2023 - 7

Bucătăria locală a comunităților rurale din Republica Moldova valorificată în turism
Miron Viorel1 , Miron Marina2
1 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea textilelor tradiționale și valorificarea acestora în calitate de potențial turistic important. Cazul satelor bulgărești din Republica Moldova
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3623-2-0.
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări etnologice de teren trecute în spațiul online pentru optimizarea proceselor de valorificare și promovare a patrimoniului local
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea preparatelor de bază și din aluat în bucătăria locală din Republica Moldova
Miron Viorel , Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3623-2-0.
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local partnerships and prospects of their transformation into tourist destination management organizations in Republic of Moldova
Miron Viorel1 , Miron Marina2
1 Free International University of Moldova,
2 Association of Tourism Development in Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orașul Bălți: varietatea etno-culturală de-a lungul istoriei
Miron Marina
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul etnic al orașul Bălți în diferite perioade de dezvoltare
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Turismului Republicii Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Diversitatea etnică și confesională a orașului Cahul de-a lungul istoriei
Miron Marina
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența etniilor asupra dezvoltării socio-economice a orașului Cahul de-a lungul timpului
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Turismului Republicii Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul ca modalitate eficientă de salvgardare a patrimoniului cultural
Miron Viorel1 , Miron Marina2
1 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Aportului diferitor grupuri etnice la istoria și dezvoltarea orașului Chișinău
Miron Marina , Miron Viorel
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția tipurilor de locuințe în localitatea Chișinău
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meșteșugurile tradiționale din Regiunea Sud a Republicii Moldova: valorificare turistică pentru păstrarea tradițiilor
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural material și imaterial în memoria localnicilor din Valea Nistrului de Jos
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări și perspective în dezvoltarea destinațiilor turistice din Republica Moldova
Miron Viorel1 , Miron Marina12
1 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tourist promotion of cities in the Republic of Moldova through ethno-cultural imagology
Miron Marina12
1 Association of Tourism Development in Moldova,
2 Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Case tradiționale din sudul Republicii Moldova – modalități de protejare și valorificare economică
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul în trasee turistice: unele aspecte istorice
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de valorificare turistică a potenţialului etnocultural reprezentat de tehnicile şi obiceiurile în construcţia casei tradiţionale din Republica Moldova
Miron Marina1 , Miron Viorel23
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeul local ca instrument extra-curricular de promovare a istoriei, culturii şi tradiţiilor naţionale în Republica Moldova
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 8 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței
Miron Marina1 , Miron Viorel2
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Conservarea patrimoniului cultural construit: experiența și bune practici europene aplicate în Republica Moldova
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legendele locale ca instrument de educație în spiritul promovării patrimoniului cultural imaterial în destinațiile turistice
Miron Viorel , Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniu și patrimonializare: experiența țărilor europene și a Republicii Moldova
Miron Marina , Nicoglo Diana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea economică a patrimoniului muzeal ca platformă pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural
Miron Marina , Miron Viorel
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Локальный этнографический музей как инструмент для сохранения и туристического использования специфики болгарского сообщества в Республике Молдова
Мирон Марина
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cercetare interdisciplinară a locuinţelor tradiţionale (studiul etnografic)
Miron Marina
Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcția casei la bulgari: muncă colectivă în societatea tradițională
Miron Marina12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre evoluția tipologiei locuințelor tradiționale în coloniile bulgare din Bugeac (tradiții și inovații)
Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-1358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzeu în casă tradițională – instrument eficient de valorificare a patrimoniului etnocultural în cercetare și educație (din experiența europeană)
Miron Marina
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Локальное брендирование как инструмент для продвижения туризма в Республике Молдова
Мирон Марина
Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Locuința tradițională ca subiect cursului special universitar (facultate de design arhitectural)
Miron Marina
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentare generală a surselor bibliografice despre locuințele bulgarilor în istoriografia de specialitate
Miron Marina
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Количественные и качественные изменения жилища болгар Бессарабии по материалам XIX – нач. XX вв.
Мирон Марина
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Fenomenul Meșterului Manole în folclorul bulgar și moldovenesc și rolul acestei teme în educația tinerei generații
Miron Marina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnoculturalal Republicii Moldova în educația tinerei generații
Ediția 1. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-133-48-7.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evoluţia turismului vitivinicol în Republica Moldova din 2003 pînă în prezent
Tomiţa Petru1 , Miron Marina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36