IBN
Закрыть
Coandă Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

Nicolae Iorga: cugetări despre învățământ și educație
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(174) / 2023 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 14 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale concepției lui lucian blaga despre religie
Coandă Svetlana , Pruteanu Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-334-0..
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Reflecții cu privire la virtuțile omului de știință
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un veritabil intelectual: meditații ale lui Vasile Țapoc despre misiunea și responsabilitatea savantului și profesorului
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Perspective ale integrării europene în viziunea filosofilor români
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-152-11-2.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un aport important la cunoașterea istoriei fi losofi ei românești. Gheorghe Bobână De la Neagoe Basarab la Mircea Eliade. Studii de istorie a fi losofi ei românești. Chișinău, 2021
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(187) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 9 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Dimensiuni ale educației: conceptualizări și continuitate de idei
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Stăniloae despre rolul decisiv al valorilo morale în formarea personalității umane
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gheorghe Bobână. Istoria fi losofi ei românești. curs de prelegeri. Partea I, II, III.
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Însemnătatea concepțiilor lui Bogdan Petriceicu Hașdeu pentru contemporaneitate
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Nicolae Steinhardt: pledoarie pentru umanism
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Bioetica: teorie şi practică. suport de curs
Ţapoc Vasile , Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-46. Vizualizări-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori și premise ale avansării procesului de integrare europeană în abordările filosofilor Constantin Noica si Jurgen Habermas
Coandă Svetlana
Moldova State University
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Începuturile filosofice ale lui Lucian Blaga
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-948
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Cupolele sistemului filosofic elaborat de Lucian Blaga
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Personalităţi notorii ale filosofiei româneşti Lucian Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roşca (evocări aniversare)
2015. Chişinău. .
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esenţa şi destinul omului – temă prioritară de reflecţie în filosofia românească
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(90) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-1185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Vasile Ţapoc la 75 de ani
Juc Victor1 , Coandă Svetlana2 , Rusandu Ion1
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 January, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Antropologia socioculturală şi locul ei în sistemul ştiinţelor socioumanistice
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-51. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia – manifestare a încrederii în puterea spiritului
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(50) / 2011 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Dimensiuni ale educaţiei în opera lui Constantin Rădulescu-Motru
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(20) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lidia Dergaciov – distins savant şi pedagog (80 de ani de la naştere)
Coandă Svetlana
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(146) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un aport important la dezvoltarea filosofiei ştiinţei în Republica Moldova
Coandă Svetlana
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(148) / 2008 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Conceptul marelui anonim în sistemul filosofic al lui Lucian Blaga
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea filozofică a categoriei„Tradiţie” şi funcţiile ei sociale
Capcelea Valeriu , Coandă Svetlana
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(143) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile normelor sociale
Capcelea Valeriu , Coandă Svetlana
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(144) / 2007 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lucrare importantă de Metodologie a Ştiinţei
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26