IBN
Закрыть
Şimanschi Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 10.
Teze/Rezumate în culegeri - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2023 - 2

Bălți locality from fair to municipality: urban identity and historical-political fluctuations
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 34 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea identitară literară a orașului Cahul
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Imaginea urbană a orașului Cahul în diacronie literară
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topofilii chișinăuiene în textele lirice ale lui Doina Postolachi
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Urban topophobia/topophilia in postmodern poetic discourse from Bessarabia
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 28 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Modern urban poetics and the Chisinau space experience of the migrant character
Şimanschi Ludmila
Moldova State University
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 24 / 2021 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literary representations of the urban space of the Chișinău city in the texts of the Romanian writers from Basarabia
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 20 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensul polifonic al spațiului urban chișinăuian în creația lui Sergiu Matei Nica
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The literary multilocality of the Chisinau urban space in texts of Sergiu Matei Nica
Şimanschi Ludmila
Moldova State University
Communication, Context and Interdisciplinarity Paths of communication in postmodernity Section: Literature
Ediția a 6-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topoanalysis of urban space in postmodern novels from Bessarabia
Şimanschi Ludmila
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Topografii urbane poetizate de scriitorii postmoderni din Basarabia
Şimanschi Ludmila
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Cărţile Bibliotecii Municipale „B. P Hasdeu”
Şimanschi Ludmila
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme ale fenomenului horal consemnate în materialul arhivistic al IF al AŞM
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hora satului în spațiul basarabean: contexte politice și culturale
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hora satului: tradiție și inovație /mutații cultural-politice
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura digitală şi metalimbajul poetic postmodern
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miza poeziei actuale şi valurile succesive generaţioniste
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modul de existenţă al poeziei Călinei Trifan într-o lume postmodernă
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma reîntors acasă într-un volum de sinteză critică
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proză scurtă: aventura formulelor narative (cu referinţă la B. P. Hasdeu, C. Negruzzi, L. Donici, P. Goma)
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reverse parabolism and dialogical report of variations in B. P-Hasdeu's prose
Şimanschi Ludmila
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 6-a, Lite. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Digitizarea și metadatarea materialului de arhivă folclorică privind societăţile preindustriale din Basarabia
Şimanschi Ludmila , Niţă-Cocieru Mariana , Nedelciuc (Ghilaș, Șestacov) Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenologie şi contextualitate istoricoetnologică: Hora satului in Basarabia
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parabolizarea distopică în romanele lui Nicolae Rusu
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Science fiction in the Bessarabian literary space: parabolic speculation and subversion
Şimanschi Ludmila
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Literature
Ediția a 6-a, Lite.. 2018. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-14-3.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The 1960's dramatic anti-canon in Bessarabia
Şimanschi Ludmila
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 5-a, Lite. 2018. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-8-9.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Congresul Mondial al Eminescologilor (ediţia a VI-a)
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dramaturgia soresciană: subversiune estetică şi meditaţie gravă
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leon Donici: parabola tragică a refugierii politice
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Political refuge in the tragic literary parables
Şimanschi Ludmila
Philology Institute of the Moldavian Academy of Sciences
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Literature
Ediția a 4-a, Lite. 2017. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-01-3.
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Reflexivitate şi tehnici de autosubversiune şi descentrare autoparodică în Levantul de Mircea Cărtărescu
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 7. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aventura metalimbajului poetic de la poezia blogosferică la textualitatea digital
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul autoironic în ocurenţa variabilelor istorice literare
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Heterotipii ale pluralităţii şi interculturalităţii în cadrul literar postmodern sud-est european
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură şi Studii Culturale
Vol. 2. 2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-111-8.
Disponibil online 18 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metalimbajul şi extinderea textuală blogosferică şi digitală
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Textiada” sau epopeea criticii şi metacriticii lui Alexandru Burlacu
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1(35) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Modul autoparodic de texistenţă postmodernă
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(34) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 11 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obsesia interculturalității/utopia pluralității postmoderniste în cadrul literar sud-est european
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
La Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrul poetic ironico-parodic in literatura romană contemporană din Basarabia
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Formula canonică a epopeii şi surpriza revigorării ei postmoderniste în „Levantul” de Mircea Cărtărescu
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ironicul şi parodicul în structurile narative postmoderniste (Cu referinţă la Levantul de Mircea Cărtărescu)
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(30) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradoxul identitar românesc şi reabilitarea epopeico-postmodernistă a spaţiului şi a stării de spirit levantine la Mircea Cărtărescu.
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanReprezentări identitare în discursul lingvistic şi literar actual
Ediția 5. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4354-1-3..
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetica discursivităţii autoironice
Şimanschi Ludmila
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 5-6(31) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 44 of 44