Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
544 5
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-03 16:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (622)
Литература на балканских романских языках (2085)
SM ISO690:2012
ŞIMANSCHI, Ludmila. Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2020, nr. 1, pp. 15-25. ISSN 2587-3695. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4247505
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila

Faith and human powerlessness in the face of tragedies, parabolically shaped in the novels Three hours in hell by Antonie Plămădeală and Apopcalipsis by Adrian G. Romila

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.4247505
CZU: 821.135.1.09

Pag. 15-25

Şimanschi Ludmila
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
 
Disponibil în IBN: 24 aprilie 2020


Rezumat

În studiul dat am luat în vizor subiectul impactului neputinței umane în timpul istoric al dezastrelor, cataclismelor, tragediilor umane asupra credinței în providența divină, reflectat în romanele parabolice românești Trei ceasuri în iad (1970) de Antonie Plămădeală și Apocalipsis (2019) de Adrian G. Romila. Miza estetică a romanelor-parabolă selectate în studiu este edificarea ființei și angajarea în dezbateri subtile referitoare la valorile unui spațiu spiritual întreg, acumularea de noi sensuri radiind spre reflectarea asupra fenomenelor grave, asupra timpurilor critice din istoria noastră și asupra condiției absurde a unui timp tragic ce afectează statutul ființei umane, dimensiunile ei firești, cu efect regenerativ: gândirea liberă, îndoielnică, fără impunerea unor grile ideologice, care conștientizează dificultățile supraviețuirii.

In this study we took into consideration the subject of the impact of human powerlessness during the historical times of disasters, cataclysms, human tragedies on the faith in divine providence, reflected in the Romanian parabolic novels Three hours in hell (1970) by Antonie Plămădeală and Apocalipsis (2019) by Adrian G. Romila. The aesthetics takes of the parable novels selected in the study are the edification of being and engaging in subtle debates regarding the values of an entire spiritual space, the accumulation of new senses radiating to reflect on the serious phenomena, on the critical times in our history and on the absurd condition of a tragic time, affecting the status of the human being, its natural dimensions, with regenerative effect: the free, doubtful thinking, without imposing ideological grids, which are aware of the difficulties of survival.

Cuvinte-cheie
neputință umană, roman-parabolă, credinţă, funcție metanoică, criză a conștiinței, tragedii umane,

human powerlessness, novel-parable, faith, methanoic function, crisis of consciousness, human tragedies