IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică",
Chișinău, Moldova, 11 mai 2018
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
Cautare
Locul publicării: Chișinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2018
CZU: [821.135.1+821.135.1.09]:378(478-25)(082) L 62
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2018 29
Disponibil în IBN: 30 iunie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (29)Pedagogie (2)