IBN
Закрыть
Chiciuc Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga tipărită și netipărită
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 11 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea elementului folcloric în suitele compozitorului Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Principii compoziționale în Trio-urile lui Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(34) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Elemente de compoziţie şi dramaturgie in suita pentru cvartet de coarde de Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cvartetul nr.1 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga între vechi și nou
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema formei in cvartetul nr. 3 pentru instrumente cu coarde de Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Compoziție și dramaturgie în „Trio pentru vioară, violoncel și pian” de Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipostaze ale tratării polifonice în muzica instrumentală de cameră a lui Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miniaturile instrumentale ale compozitorului Gheorghe Neaga: între vechi și nou
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ideatice în Trio pentru clarinet, vioară şi pian de Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Activitatea interpretativă a compozitorului Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(27) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 9 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziție și dramaturgie muzicală în trio-urile lui Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată aniversării a 75 ani de învăţământ artistic din Republica Moldova
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compozitorul Gheorghe Neaga în viziunea muzicologilor din Moldova
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creaţiile pentru clarinet şi acompaniament în repertoriul componistic al maestrului Oleg Negruţa
Muşat Serghei1 , Chiciuc Natalia2
1 Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi,
2 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vechi şi nou în sonatele pentru vioară şi pian de Gheorghe Neaga: repere comparative
Melnic Victoria , Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(25) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Axionov despre repertoriul componistic al lui Gheorghe Neaga
Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Perpetuarea tradiţiilor în sonata pentru vioară şi pian nr. 1 de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria , Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii compoziţionale în sonata pentru vioară şi pian nr.2 de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria , Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Tradiţii şi inovaţii în sonata pentru pian de Gheorghe Neaga
Melnic Victoria , Chiciuc Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(20) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cele trei concerte pentru clarinet şi orchestră de coarde ale compozitorului Oleg Negruţa
Chiciuc Natalia , Muşat Serghei
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21