IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Acces la textul integral
Anul fondării  2002
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-23 01:05
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 1 / 2023  (1 din 2)20    CZU
 2023  (1 din 2)20    
Nr. 1(44) 20CZU
 2022  (2 din 2)57    
Nr. 2(43) 27CZU
Nr. 1(42) 30CZU
 2021  (4 din 2)138    
Nr. 4(41) 50CZU
Nr. 3(40) 16CZU
Nr. 2(39) 25CZU
Nr. 1(38) 47CZU
 2020  (2 din 2)71    
Nr. 2(37) 30CZU
Nr. 1(36) 41CZU
 2019  (2 din 2)63    
Nr. 2(35) 36CZU
Nr. 1(34) 27CZU
 2018  (2 din 2)64    
Nr. 2(33) 24CZU
Nr. 1(32) 40CZU
 2017  (2 din 2)83    
Nr. 2(31) 52CZU
Nr. 1(30) 31CZU
 2016  (2 din 2)76    
Nr. 2(29) 47CZU
Nr. 1(28) 29CZU
 2015  (4 din 2)108    
Nr. 4(27) 20CZU
Nr. 3(26) 33CZU
Nr. 2(25) 26CZU
Nr. 1(24) 29CZU
 2014  (3 din 2)95    
Nr. 3(23) 23CZU
Nr. 2(22) 33CZU
Nr. 1(21) 39CZU
imagine

pISSN: 2345-1408
eISSN: 2345-1831
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:
  • B (28.02.2020-28.02.2024)
  • C (21.12.2017-21.12.2019)
  • C (24.11.2014-20.12.2017)
  • C (28.11.2013-23.11.2014)
  • C (30.04.2009-27.11.2013)

Geneza şi evoluţia artei naţionale. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole775506902945377077
Volume24338661904
Total79954076811357

Vizualizări   2022Descărcări   173

Conţinutul numărului de revistă

Tratarea ciclului şi formei de sonata in cvartetul de coarde op.83 de E. Elgar 6-11

CZU: 785.74(410)+785.74:781.5.082.2

Melnic Victoria , Coşciug Svetlana
Principles of organizing social space in music: convergence 12-15

CZU: 78.067

Mozgot Svetlana , Mozgot Valerii
Школа Евгении Ревзо в свете европейской фортепианной культуры 15-21

CZU: 780.8:780.616.433.071.4(478)

Свириденко Наталия
Итальянская опера и ≪Золотая молодежь≫: новые явления в театральной повседневности Одессы 60-х годов ХІХ века 21-27

CZU: 792.54.036(477)+792.54.073(477)

Бацак Константин
Детский альбом для фортепиано в творчестве молдавских композиторов 27-32

CZU: 780.8:780.616.433(0.052.2)(478)+[780.8:780.616.433]:781.7(478)

Гупалова Елена
Primele forme teatral-muzicale romaneşti 32-37

CZU: 782”19”(498)

Radu-Ţaga Consuela
Тема войны и мира в камерно -вокальных сочинениях О. Негруцы 37-41

CZU: 784.3.087.61.044(478)+784.3:781.62

Никитченко Виктория
Elemente de compoziţie şi dramaturgie in suita pentru cvartet de coarde de Gheorghe Neaga 41-46

CZU: 785.74.083.1(478)+785.74.083.1:781.5

Chiciuc Natalia
Isidor Burdin şi Serghei Lunchevici: legături artistice 46-51

CZU: 780.8:780.614.332.071.2(478)+784.4:781.632

Brînzilă-Coșleț Zinaida
Reflectarea tradiţiilor clasice in sonata moderne pentru acordeon op.2 de Carmelo Pino 52-60

CZU: 780.8:780.647.2.082.2(73)+[780.8:780.647.2.082.2]:781.5

Calmîş Dumitru
Sonatina pentru fagot şi pian de Vladimir Ciolac 61-69

CZU: 780.8:780.644.2.082.3(478)+[780.8:780.644.2.082.3]:781.68

Taran Vladimir
Партита № 2 c-moll И.С. Баха в исполнении выдающихся пианистов Г. Гульда, М. Аргерих и Г. Соколова 69-77

CZU: 780.8:780.616.433.083.1(430)+[780.8:780.616.433.083.1]:781.68

Джалилова Наталья
Fenomenul ornamental in muzica academică şi folclorică: abordare istoriografică 77-83

CZU: 781.68

Grib Vitalie
Dimensiuni contemporane ale unui instrument tradiţional: naiul 84-87

CZU: 780.641.6+780.8:780.641.6.079.2

Druță Andrei
Miniatura corală SEar ă de var ă de Vasile Zagorschi : viziuni interpretative 87-92

CZU: 784.1.087.684(478)+784.1.087.684:781.68

Mihalaş Mihai
Direcţii in activitatea artistică a colectivelor corale camerale la etapa contemporană 93-99

CZU: 784.068.071.2

Burlac Fedora
М. Чеботари — исполнительница главной партии в последней опере Р. Штрауса Каприччио 99-104

CZU: 782.1.071.2(478)+782.1:781.68

Пилипецкий Сергей
Metamorfozele corului antic in imaginarul artistic druţian 105-110

CZU: 792.032:78.087.68+792(478):78.087.68

Ghilaş Ana
Teatrul transcendental al lui Andrei Şerban 110-116

CZU: 792.036(498)+792.075(498)

Catereva Irina
Iluminatul artistic — importantă modalitate de expresie a artei cinematografice 116-121

CZU: 791.621:628.977

Olărescu Dumitru
Păpuşa — protagonist al emisiunilor/show‑urilor televizate 122-128

CZU: 792.97:654.17

Tipa Violeta
Norme ce conduc spre o exprimare clară şi corectă a limbii romane 128-132

CZU: 792.028.3

Scutariu Irina
Rimini protokoll — teatrul care a dizolvat graniţele dintre artă şi viaţă 133-138

CZU: 792.036(430)

Starciuc Mariana
Compoziţia scenografică — parte componentă a operei coregrafice 139-143

CZU: 792.82.02

Bețișor Angela
Lumea acustică — in realitate şi in arta cinematografică 143-148

CZU: 791.636:534

Buruiană Andrei
Vorbirea scenică şi auzul afectiv 148-152

CZU: 792.028.3

Ciobanu Lucia
Nuanţe stilistice africane in spectacolul coregrafic Carmen de Dada Masilo 152-155

CZU: 792.82(6)

Varnacova Eleonora
Bebe teatru — o nouă perspectivă a teatrului de animaţie pentru copii din Moldova 155-158

CZU: 792‑053.4

Lefter Nina
Valenţele artei coregrafice in formarea orientărilor estetice la studenţi 159-164

CZU: 793.3

Dohotaru Maia
Nudul in compoziţiile tematice ale sculptorului Iurie Canaşin 165-169

CZU: 730.041.3+730(478)

Marian Ana
Aportul artistelor plastice la dezvoltarea graficii de șevalet din Basarabia 169-174

CZU: 76(498.7)+76.071.1-055.2(498.7)

Raşchitor Tatiana
Particularitățile picturii in tehnica pastelului in dezvoltarea percepției vizuale la studenți 174-181

CZU: 75.021.34275:159.937.22

Jabinschi Ion
Caracterul picturii figurative moldovenești in prima jumătate a anilor ’60 ai sec. XX 181-187

CZU: 75.036(478)+75.04(478)

Platon Liliana
Modalități artistice de abordare a narațiunii și simbolului in grafica de carte moldovenească din perioada anilor 1970-1980 187-192

CZU: 766:002+75.056

Rocaciuc Victoria
Cultura — toleranță și solidaritate in condițiile globalizării 193-198

CZU: 008:316.4.063.3

Caraman Iurie , Mîndru Valeriu
Cercetarea spațial-temporală ca obiect al artei picturale (in baza lucrărilor artiștilor plastici contemporani Valeriu și Ion Jabinschi din Republica Moldova) 198-206

CZU: 75(478).04+75.01:115.4

Iudina Ecaterina , Comendant Tatiana
Miturile in comunicarea organizațională 206-210

CZU: 06:008+06:316.776

Lazăr Ludmila
Abordări metodologice privind interpretarea datelor 211-215

CZU: 303

Oceretnîi Anastasia
Sistemul electoral și impactul asupra calității clasei politice din Republica Moldova 215-221

CZU: 324(478)+329(478)

Mîndru Valeriu , Caraman Iurie
O perspectivă istorică a dezvoltării comunicării 221-225

CZU: 316.77:654

Bondar Nicușor