Evaluarea neuropsihologică a copiilor cu dizabilităţi utilizând bateria nepsy
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
97 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-24 12:41
SM ISO690:2012
OLĂRESCU, Valentina; VELEANOVICI, Armand-Cătălin. Evaluarea neuropsihologică a copiilor cu dizabilităţi utilizând bateria nepsy. In: Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională. Partea 2-a. , 11-12 decembrie 2014, Chişinău. Chişinău: Tipografia "Cavaioli", 2014, pp. 182-187. ISBN 978-9975-48-068-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne
Partea 2-a. , 2014
Conferința "Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne"
Chişinău, Moldova, 11-12 decembrie 2014

Evaluarea neuropsihologică a copiilor cu dizabilităţi utilizând bateria nepsy


Pag. 182-187

Olărescu Valentina1, Veleanovici Armand-Cătălin23
 
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Cabinet Individual de Psihologie - dr. Armand Veleanovici,
3 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului DGASPC Sector 2, București
 
Disponibil în IBN: 27 februarie 2020


Rezumat

The most used types of neuropsychological assessment are – basic assessment of neuropsychological child status: extended or selective. Examination/ evaluation performed neuropsychological deficits fine detection; allow identification and assessment of cortical dysfunction; ensure traceability development long-term development to identify the dynamics of these disorders; allows differentiation between normal development/ atypical small preschool and school population.