Angajarea în viața de cuplu a tinerilor în dependență de valorile acestora
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
160 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-01 23:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.356.2 (141)
Structură socială. Societatea ca sistem social (534)
SM ISO690:2012
PERJAN, Carolina; POPESCU, Cristina. Angajarea în viața de cuplu a tinerilor în dependență de valorile acestora. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 162-166. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Angajarea în viața de cuplu a tinerilor în dependență de valorile acestora

Engaging in couple life of young people depending on their values


CZU: 316.356.2
Pag. 162-166

Perjan Carolina, Popescu Cristina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

În acest articol am încercat să analizez motivul pentru care tinerii nu se angajează în viața de cuplu oficială (căsătoria). Și, așa precum știm, că valorile sunt instrumentele de bază care ne ghidează viața, am analizat familia, căsătoria și dragostea ca valori importante în relația de cuplu. Schimbările la nivel politic și economic au un impact major asupra definirii valorilor la tineri și anume, ne referim la angajamentul acestora în viața de cuplu. Atât bărbații cât și femeile sunt angajate în câmpul muncii, ceea ce îi face să se adapteze la noile condiții ale mediului prin a-și repartiza treburile casnice.

In this article I tried to analyze the reason why young people don‘t get married or don‘t make any official commitment about their love relationships. And as we know that values are the strongest instruments that guide our life, I have analyzed the main important values in love relationships as, marriage, love and family. So, because of the political and economical changes the values are defined based on these not only by the family. Women and men are both involved in other activities then household tasks. Because of it women and men have to distribute the household tasks between them as a result of adaptation.

Cuvinte-cheie
valorile, familia, căsătoria, dragoste,

values, family, marriage, love