IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "love"

Buburuza – personajul (ne)fericit al Lilianei Corobca

Străjescu Natalia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivul mamei în creația poeților basarabeni

Corjița Natalia
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educatia pentru tοleranta. Programe de interventie la nivelul clasei si al scolii

Bican Ovidiu-Laurențiu
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul iubirii în viziunea lui Adrian Păunescu

Cristei Tamara
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metafora – patrimoniu cultural imaterial (după opera lui Lucian Blaga)

Verejanu Dan
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelozia: conflict intrapersonal manifestat în relatiile interpersonale

Mihai Aurelia, Rusnac Svetlana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cum sa rezolvi conflictele?

Dilan Nina, Moraru Ina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Категории человеческого бытия в контексте новой социальной реальности (социально-философский дискурс)

Nadoliskaia Victoria
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The same sentiment with double destination - "goldengrove", of francine prose

Chiriţescu Ileana Mihaela
University of Craiova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(2) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erotologii scindate în proza lui Dostoievski

Corcinschi Nina
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tema dragostei în romanele lui Marin Preda: Aspecte metodice de predare/învățare în clasele liceale

Sanduleac Snejana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elogiu graiului matern în creația poeților basarabeni

Corjița Natalia, Străjescu Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Настоящая любовь: как мы можем её идентифицировать?

Litovschih Anastasia, Morari Natalia
Теоретический Лицей Имени «Андрея Страйста», Новые Анены
Студент года 2021
Часть 6. 2021. г. Петрозаводск, Российская Федерация. ISBN 978-5-00174-254-8; 978-5-00174-237-1.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul îndrăgostit în literatura post modernistă
Corcinschi Nina
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunetul şi vraja (recenzie la romanul Clopotul de catifea de LAZĂR ZĂHAN)
Pircă Lidia-Carmen
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza lui Mircea Eliade: femeia şi creaţia in viaţa spirituală a bărbatului
Ivanov Nadejda
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The cryptoerotic text from the stellar prayer of T. Palladi

Fonari Victoria
State University of Moldova
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 5-a, Lang. 2018. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-8-9.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode și tehnici didactice aplicate la valorificarea poemului de inspirație religioasă. Studiu pe baza operei „Cântarea Cântărilor”

Cocetov Alexandru
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romanul basarabean. Poetici ale resentimentului (I)

Corcinschi Nina
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecţia arhetipului „anima-animus” în romanul „Domnişoara Christina”
Ivanov Nadejda
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32