IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "love"

Educatia pentru tοleranta. Programe de interventie la nivelul clasei si al scolii

Bican Ovidiu-Laurențiu
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metafora – patrimoniu cultural imaterial (după opera lui Lucian Blaga)

Verejanu Dan
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelozia: conflict intrapersonal manifestat în relatiile interpersonale

Mihai Aurelia, Rusnac Svetlana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cum sa rezolvi conflictele?

Dilan Nina, Moraru Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The same sentiment with double destination - "goldengrove", of francine prose

Chiriţescu Ileana Mihaela
University of Craiova
Journal of Social Sciences
Nr. 2(2) / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personajul îndrăgostit în literatura post modernistă
Corcinschi Nina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sunetul şi vraja (recenzie la romanul Clopotul de catifea de LAZĂR ZĂHAN)
Pircă Lidia-Carmen
Colegiul National Octavian Goga
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proza lui Mircea Eliade: femeia şi creaţia in viaţa spirituală a bărbatului
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(33) / 2013 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecţia arhetipului „anima-animus” în romanul „Domnişoara Christina”
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dragostea ca antidot al violenţei totalitare
Mititelu Oxana
Universitatea de Stat din Comrat
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Любовная лирика Генриха Гейне и Михаила Юрьевича Лермонтова

Zagorodnova Ecaterina
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul eticii teologice în procesul de educarea şi desăvîrşire a omului

Popescu Petru
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angajarea în viața de cuplu a tinerilor în dependență de valorile acestora

Popescu Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regressus ad uterum și coincidența contrariilor animus-anima în proza fantastică a lui Mircea Eliade
Ivanov Nadejda
Institutul de Filologie al AŞM
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizionomia singurătăţii la Gabriel García Márquez
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul liric al poetului Bogdan I. Pascu
Baraga Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(24) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de Bildungsroman în „Hronicul şi cântecul vârstelor” de Lucian Blaga (adolescenţa)

Caraman Vlad
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angajarea în viața de cuplu a tinerilor în dependență de valorile acestora

Perjan Carolina, Popescu Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль плотских отношений в создании образа главного героя в романе Людмилы Улицкой «Искренне ваш шурик»

Semikina Iulia
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Славянские чтения
Nr. 10(16) / 2017 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19