Determinarea semnului ascendentului prin cercetarea morfologică a aspectului omului
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
113 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-05 02:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.4/.6:133.52 (1)
Psihologie (1159)
Filosofia spiritului. Metafizica vieții spirituale (76)
SM ISO690:2012
IORDACHI, Sergiu. Determinarea semnului ascendentului prin cercetarea morfologică a aspectului omului. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 154-162. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Determinarea semnului ascendentului prin cercetarea morfologică a aspectului omului

Determination of the sign of the ascendent by morphological research of the human aspect


CZU: 159.923.4/.6:133.52
Pag. 154-162

Iordachi Sergiu
 
Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

În articol este prezentată analiza fizionomică a omului din punct de vedere astropsihologic, ca metodă aju-tătoare și esențială la determinarea semnului zodiacal al ascendentului acestuia. În psihologia contemporană, tot mai mulți specialiști ajung să investigheze aceste aspecte, încercând să găsească legături între felul de a fi a persoanei și felul în care arată. Analiza cuprinde cercetarea morfologică a aspectului persoanei, a temperamentului, mișcării, vorbirii, modului de comportament, caracteristicile și culoarea pielii. Cunoașterea semnului ascendentului unei per-soane și mai mult, gradul zodiacal al ascendentului, permite astropsihologului să construiască și să interpreteze co-rect un horoscop. În psihologie, astrologia poate fi folosită în mai multe aspecte. Una din ele este psihodiagnostica particularităților individuale ale unei persoane și posibilele boli psihosomatice. În acest caz, ea este mult mai precisă decât orice metodă de testare, care se bazează pe presupunerea nerezonabilă că respondentul răspunde la întrebări sincer sau nu produce în prealabil simboluri și semne cunoscute de el în tehnica proiectivă. În astrologie particularitățile individuale ale unei persoane sunt determinate indiferent dacă clientul o recunoaște sau nu. La fel, un domeniul special din astrologie, necesar unui psiholog este sinastria. Aceasta cercetează compatibilitatea a două persoane, inter-acțiunea sau opoziția unuia cu celălalt, percepția unei persoane de către altă persoană, posibilitățile și perspectivele muncii unei persoane într-o anumită echipă sau chiar într-o instituție socială sau într-un întreg stat.

In this article is presented the human psychological analysis from the astropsichology perspective as a help-ful and essential method of establishing the zodiac sign of its ascendant. In the contemporary psychology, more and more specialists are investigating those aspects, trying to find out those connections between the way it is a person and the way it looks like. The analysis includes the morphologic research of the human look, temperament, motion, the way of talking, behavior, characteristics and color of skin. Knowledge of the ascendant of a person and more, the zodiacal grade of the ascendant, allow the astropsichologyst to built and interpret the horoscope correctly.In psychology, the astrology can be used in many more aspects. One of it is the psycho diagnostics of individual particularities of a person and possible psychosomatics diseases. In this way it is one of the most precise method of testing, which is based on the unreasonable assumption because the respondent is answering the questions honestly and it doesn‘t produce symbols in advance or signs knowing by itself in the projective technique. In astrology the individual particularity of a person is determined even if the customers it is known or not. The same, a specific field in astrology, which is a necessity for a psychologist it is the sinastry. The sinastry is researching the compatibility of two persons, interaction or the oppositions of each other, the perception of a person to another one, the possibilities and the work perspectives of a person in a team work or even in a social institution or in the state.

Cuvinte-cheie
Ascendent, temperament, morfologia omului, profil, fata, semne zodiacale, elemente (foc, aer, apă, pământ), tipuri morfologice (Marte, Pământ, Mercur, Soare, Venus, Jupiter, Lună și Saturn), fizionomie.,

Ascendant, temperament, human morphology, profile, face, zodiacal signs, elements (fire, air, water, earth), morphological types (Mars, Earth, Mercury, Sun, Venus, Jupiter, Moon and Saturn), physiognomy