Rezolvarea situațiilor conflictuale în mediul educațional
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
208 26
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-21 21:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6:37.0 (2)
Psihologie socială (453)
Educație (5970)
SM ISO690:2012
RUSNAC, Valentina. Rezolvarea situațiilor conflictuale în mediul educațional. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 166-169. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Rezolvarea situațiilor conflictuale în mediul educațional

The solving of conflictual situations in the educational enviroment


CZU: 316.6:37.0
Pag. 166-169

Rusnac Valentina
 
Liceul Teoretic European (LTE)
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

În contextul educațional modern se acceptă și se promovează ideea că școala trebuie să fie un mediu privilegiat, al securității, nonviolent și liber de conflicte. Din aceste considerente, domeniul educaţional trebuie să valori-ice metode eficiente şi strategii de rezolvare a conflictelor. Toate acestea impun o cunoaştere şi o iniţiere în teoria conflictului, cu scopul reducerii consecinţelor negative ale conflictelor, cât şi soluţionarea lor adecvată mediului școlar.

In modern educational context it is accepted and promoted the idea that school has to be a privileged environment, secure, non-violent and free of conflicts. From this point of view, the educational domain has to harness efficient methods and strategies to solve conflicts. All of this requires knowledge and initiation in the theory of conflict with a goal to reduce the negative consequences of arguments and also their appropriate solution the school environment.

Cuvinte-cheie
conflict, mediul educaţional, rezolvare de conflicte,

conflict, educational environment, conflict solving