Previziunea perfecționării cunoștințelor în spațiul universitar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
97 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-28 23:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.4 (43)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1189)
SM ISO690:2012
HAILA, Abu Arar. Previziunea perfecționării cunoștințelor în spațiul universitar. In: Vector European. 2019, nr. 2, pp. 81-85. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Previziunea perfecționării cunoștințelor în spațiul universitar

Forecasting perfecting knowledge  in the university space


CZU: 378.4
Pag. 81-85

Haila Abu Arar
 
Necunoscută, Israel
 
Disponibil în IBN: 9 iunie 2019


Rezumat

Acest articol constituie o analiză critică a rezultatelor investigației metodelor existente pentru estimarea ne-voilor de personal din economie. Pe baza limitărilor identificate în aplicația lor, autorii au elaborat o metodă de prognoză a cerințelor de personal pentru noile piețe de produse în sectoarele de înaltă tehnologie și inovare ale econo-miei, ținând cont de particularitățile dezvoltării socio-economice a regiunii. Studiile de proiectare pot avea un focus și o scară foarte diferită. Relevanța cercetării se datorează faptului că actualmente societatea este marcată de schimbări dramatice care duc la dominarea cunoașterii ca factor de dezvoltare socială.

This article provides a critical analysis of existing methods for forecasting staffing needs. Based on the identified limitations in their application, the author developed a method for forecasting the staffing requirements for new product markets in high-tech and innovation sectors of the economy, taking into account the specific features of the socio-economic development of the region. Design studies can have a very different focus and scale. The relev-ance of research is due to the fact that society is currently marked by dramatic changes that lead to the dominance of knowledge as a factor of social development.

Cuvinte-cheie
dezvoltare, previziune, prognoză, abilităţi, cunoştinţe, educaţie, instruire,

development, forecast, prognosis, skills, knowledge, education, training