IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(720) pentru cuvîntul-cheie "educaţie"
Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior
Rojco Anatolii1, Garbuz Veronica12
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-108. Vizualizări-2233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования кибергигиенической грамотности в вузе, базирующейся на образовательную экосистему
Tutunaru Sergiu, Covalenco Ion
Молдавская экономическая академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penala a minorilor
Guceac Ion
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea inițială a studenților și piața muncii din Republica Moldova
Oloieru Anastasia
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților creative ale preșcolarilor în procesul educațional în disciplinele naturale și matematice
Stoica Georgeta1, Stoica (Boltașu) Georgiana12
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea profesorului constructivist în raport cu provocările societale
Simcenco Irina
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea inițială a studenților și piața muncii din Republica Moldova
Oloieru Anastasia
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele pedagogice ale cadrului didactic în contextul actual
Hîrțan Ana
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul formării continue a cadrelor didactice
Guțu Andrei
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внедрение информационных технологий в процесс обучения осужденного
Gheorghieva Svetlana
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale epuizării profesionale a cadrelor didactice din învățământul special
Croitoriu Nicoleta123
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza experienței internaționale în finanțarea educației
Andronic Adrian
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-9-6.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile și abilitățile copiilor cu ces supradotați/ talentați
Tănase Liliana-Georgiana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea softurilor educaționale în evaluarea elevilor
Ifrim Constantin-Cătălin
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea cadrului didactic, cheia succesului în universul relațional al clasei de elevi
Cornea Luminița-Elena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective și rolul resurselor digitale pentru formarea competenței de comunicare în limba română pentru elevii din învățământul primar
Bulai Georgiana Roxana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discovering the mysteries of Pi number using AR technologies
Ţiţchiev (Camerzan) Inga12, Caftanatov Olesea1, Talambuta Dan1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science, MSU,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(16) / 2023 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia şi cercetarea – factori principali în implementarea procesului dezvoltării durabile
Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological prescriptions for implementing the Design Thinking Learning method
Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(33) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 November, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cercetării în domeniul tehnologiilor informaționale în educație
Pavel Maria, Pavel Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-61. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 720