IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "forecast"

Analiza cadrului legal guvernamental care reglementează serviciile medicale din Ucraina

Iurociko Tatiana, Inghinova Karolina
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Графоаналитический метод прогнозирования финансовых показателей

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа

Parmacli Dumitru, Todorici Tatiana, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul așteptărilor inflaționiste în cadrul procesului inflaționist din Republica Moldova

Hinev Olga
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea statistică a evoluției investițiilor în active pe termen lung la nivel regional

Cojocaru Maria, Davidov Cătălina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методы прогноза долговечности бетонов с промышленными отходами

Achimov A.1, Sorochin D.1, Elețchih A.2
1 Институт научных исследований в строительстве «INCERCOM»,
2 Технический Университет Молдовы
Buletinul INCERCOM
Nr. 7 / 2015 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Валовый внутренний продукт Украины и мира во время пандемии COVID-19

Nestervanscaia E., Dobrianskaia Natalia
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расчеты прогнозных показателей производства продукции с применением графиков

Nicolaeva Nadejda, Terzi Cristina, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile inconvenientelor protezării auditive
Parii Sergiu1, Chiaburu Anghelina2
Curierul Medical
Nr. 5(329) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The need for 5G implementation and economic competitiveness

Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5G in service of the economy

Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecting financial resources using risk management in the budgeting process

Rusu Bianca, Hurloiu Lacramioara Rodica, Hurloiu Ion Iulian
Spiru Haret University, Bucharest
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The analysis on the basis of var model

Anghelache Constantin1, Lixandru (Bardaşu) Georgeta2, Sacală Cristina1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea modelului de prognoză a dezvoltării viermelui merelor

Tretiacova Tatiana, Todiraş Vladimir
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модель прогнозирования объема рыночных услуг оказанных населению Республики Молдова

Bogdanova Svetlana
Технический Университет Молдовы
Journal of Social Sciences
Nr. 1(1) / 2018 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 7 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul administrării publice în asigurarea ordinii de drept

Guţuleac Victor, Comarniţcaia Elena
Legea şi Viaţa
Nr. 1(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Валовый внутренний продукт Украины и мира во время пандемии COVID-19

Nestervanscaia E., Dobrianskaia Natalia
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea comparativă a metodelor de calculare a sumei temperaturilor efective pentru prognoza fenologică a viermelui merelor (Cydia pomonella L.)
Tretiacova Tatiana
Mediul Ambiant
Nr. 2(50) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные основы оперативного прогнозирования потерь урожая от копмлекса вредителей

Bahmut A., Ciaika V., Neverovskaia T.
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прогноз поражения яблони паршой (Venturia inaequalis) в условиях пересеченного рельефа центральной зоны Молдовы

Todiraş Vladimir, Beh Vladimir, Stratu Viorica
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33