IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "forecast"
Analysis of the government legal framework that regulates medical services in Ukraine
Iurociko Tatiana, Inghinova Karolina
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan labour market issues in context of demographic changes
Zaharov Svetlana
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe interdisciplinare ale instruirii prin cercetare în contextul educaţiei STE(A)M
Bîlcan Dumitra1, Cazacioc Nadejda2, Șeremet Ileana Simona3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Графоаналитический метод прогнозирования финансовых показателей
Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Parmacli Dumitru, Todorici Tatiana, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul așteptărilor inflaționiste în cadrul procesului inflaționist din Republica Moldova
Hinev Olga
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forecast of the major insect pests species present in the Cluj forestry district for the year 2023
Varga Mircea Ioan1, Tăut Ioan12, Moldovan Mircea2, Rebrean Florin1, Varvară Mihai2
1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
2 National Institute for Research and Development in Forestry "Marin Dracea", Voluntari
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea statistică a evoluției investițiilor în active pe termen lung la nivel regional
Cojocaru Maria, Davidov Cătălina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы прогноза долговечности бетонов с промышленными отходами
Achimov A.1, Sorochin Dmitrii1, Elețchih Albina2
1 Институт научных исследований в строительстве «INCERCOM»,
2 Технический Университет Молдовы
Buletinul INCERCOM
Nr. 7 / 2015 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовый внутренний продукт Украины и мира во время пандемии COVID-19
Nestervanscaia E., Dobrianskaia Natalia
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчеты прогнозных показателей производства продукции с применением графиков
Nicolaeva Nadejda, Terzi Cristina, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile inconvenientelor protezării auditive
Parii Sergiu1, Chiaburu Anghelina2
Curierul Medical
Nr. 5(329) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea implementării 5g și competitivitatea economică
Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5G în serviciul economiei
Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecting financial resources using risk management in the budgeting process
Rusu Bianca, Hurloiu Lacramioara Rodica, Hurloiu Ion Iulian
Spiru Haret University, Bucharest
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza și predicția tendinței modei. Cum influențează tendințele sociale moda
Reabenchi Eugeniu
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 26 October, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The analysis on the basis of var model
Anghelache Constantin Silviu1, Lixandru (Bardaşu) Georgeta2, Sacală Cristina1
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema prognozării veniturilor fiscale în contextul perioadei post-pandemice și a crizei energetice în Republica Moldova
Leașoc Olivia
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 21, Vol.2. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-180-04-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea modelului de prognoză a dezvoltării viermelui merelor
Tretiacova Tatiana, Todiraş Vladimir
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Short-term outlook on fuel and energy balance in the analysis of energy security
Bîcova Elena
Institute of Power Engineering of ASM
International Journal of Energy for a Clean Environment
Nr. 2-4(17) / 2016 / ISSN 2150-3621 /ISSNe 2150-363X
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46