Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
108 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-06 11:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.263:004 (4)
Educație (8726)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2328)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Elena. Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului. Seria 22, Vol.2, 8-9 octombrie 2020, Chişinău. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖, 2020, pp. 588-591. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2, 2020
Conferința "Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului"
Chişinău, Moldova, 8-9 octombrie 2020

Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă


CZU: 371.263:004
Pag. 588-591

Railean Elena
 
Universitatea Americană din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 ianuarie 2021


Rezumat

We live in a pandemic period. COVID-19 focused teachers to re-orient themselves towards the remote application of digital technology in the teaching-learning process. However, if the affordance of digital technology for education is marginalized, then this will represent the extremes of the ineffective didactic process. In our opinion, the key to success in distance learning is the integration of the immediate reverse link in the ecosystem model of communication and learning. This article describes the ecosystem model of assessment focused on the significance of (meta) cognitive and affective tasks in formative assessment, learning analytics and of the collaborative activity based on a common goal the guarantor of succesfull learning strategy within summative assessment.

Cuvinte-cheie
information and communication technologies, ecosystem model, assessment, control, measurement, testing strategies

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Railean, E.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Americană din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic &icirc;n evaluarea formativă și sumativă</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>information and communication technologies</subject>
<subject>ecosystem model</subject>
<subject>assessment</subject>
<subject>control</subject>
<subject>measurement</subject>
<subject>testing strategies</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>371.263:004</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>We live in a pandemic period. COVID-19 focused teachers to re-orient themselves towards the remote application of digital technology in the teaching-learning process. However, if the affordance of digital technology for education is marginalized, then this will represent the extremes of the ineffective didactic process. In our opinion, the key to success in distance learning is the integration of the immediate reverse link in the ecosystem model of communication and learning. This article describes the ecosystem model of assessment focused on the significance of (meta) cognitive and affective tasks in formative assessment, learning analytics and of the collaborative activity based on a common goal the guarantor of succesfull learning strategy within summative assessment.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>