IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(121) pentru cuvîntul-cheie "control"

Aspecte teoretice privind rolul controlului in sistemul administraţiei publice din Republica Moldova

Antoci Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auditul public intern in cadrul guvernării corporative

Bulat Inga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-50. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îndrumarea și controlul lecturii elevilor – factori importanți în dezvoltarea motivației pentru lectură a elevilor din clasele primare

Niţă Carmen Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipurile și formele de control în administrația publică

Antoci Ana
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-85. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractul administrativ asimilat actelor administrative în contenciosul administrativ

Goriuc Silvia1, Crasnobaev Adrian2
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul exercitat asupra administrației publice:  esență, forme, obiective și efecte

Iacub Irina1, Chiper Natalia2
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind controlul diabetului zaharat de tip 2 prin activitate fizică

Golovatîi Dumitru
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații asupra apariţei şi evoluţiei auditului intern

Petreanu Elena
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul financiar – garanția sistemului financiar-bancar național

Raiețchi Eugeniu
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componentele şi principiile de realizare a controlului intern în instituţiile publice
Tofan Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea şi controlul insolvenţei corporative
Brotea Daniel-Serafim
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi exercitarea auditului privind TVA
Jianu Mihaela-Georgiana
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information Technologies Used In Electric Public Vehicles

Nuca Ilie1, Nuca Iurie2, Motroi Alexandru2, Eşanu Vitalie2
1 Technical University of Moldova,
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redisigning the internal audit approach for the consolidation of the risk management framework in banks of the Republic of Moldova

Ciobu Stela1, Grozav Ludmila2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Bank of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări privind informaţia aferentă părţilor afiliate și modalitatea de prezentare a acesteia în situaţiile financiare
Paladi Valentina, Erhan Lica
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiuni şi politici contabile privind combinările de întreprinderi
Grigoroi Lilia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaţia orientată spre procesul şi factorii controlului eficient
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina, Mammadov Safar
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interaction Between Information Security Management and System of Internal Control

Pavlova Lilia
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The functions of TQM management process in the educational environment

Abu Arar Haila
Free International University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul – element prioritar al procesului managerial în domeniul securității și ordinii publice

Nastas Andrei1, Gureu Valeriu2
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 121