IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(28) pentru cuvîntul-cheie "information and communication technologies"

Proiectarea lecției de laborator la unitatea de curs Tehnologii informaționale şi comunicaţionale, utilizând web service

Evdochimov Radames
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valoarea formativă a evaluării curente prin implementarea unor resurse TIC în învățământul profesional tehnic postsecundar

Ivancov Ludmila12, Coropceanu Eduard2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi

Popov Lidia12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revista online de biologie - mediu motivațional prin experiența mediatică

Placinta Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi posibilități de evaluare a cadrului didactic de către elevi

Ivancov Ludmila, Coropceanu Eduard
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективы использования виртуальной образовательной платформы Moodle в обучении основам Kультуры Информации

Dascal Olga, Zadainova Snejana
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(47-48) / 2017 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 14 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of informatization on the economy

Abu Madean Saad
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Електронний уряд як основний елемент структури електронного урядування

Politanskii Veaceslav12
1 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
2 Національна академія правових наук України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Органы самоорганизации населения как объект диджитализации в Украине

Kuzmenko Viktor
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информационно-комуникативные технологии в инклюзивной образовательной среде

Caciurovscaia Oxana
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serviciile internet pentru organizarea procesului educational si lucrului independent a studentilor ın domeniul tehnologiilor informationale si comunicationale

Moglan Diana
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resurse informatice, utilizate pentru organizarea si desfasurarea procesului de predare-ınvatare-evaluare la unitatea de curs tehnologii informationale si comunicationale

Evdochimov Radames
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea potențialului TIC în formarea competențelor istorice la adolescenți

Cojocaru Grigore, Ovcerenco Nadejda
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXIX-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări moderne în tehnologia instruirii

Scutelnic-Galatan Oxana
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă

Railean Elena
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование цифровой компетентности будущих воспитателей детей дошкольного возраста средствами информационно-коммуникационных технологий

Listopad N.
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О совершенствовании информационной образовательной среды школы

Poliacov Victor1, Țvetcova Oliga2
1 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Историко-педагогический анализ развития информатизации образования

Ghili Anastasia
ООО «Центр информационных технологий Аверс»
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of information and communication technologies on the effectiveness of internal control system in banks

Cara Ion
Academy of Economic Studies of Moldova
Development through research and innovation-2020
Ediția 1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-03-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informational Technologies - primary field of the Republic of Moldova cooperation in the Strategy of the European Union for the Danube Region

Bădărău Elena, Andreeva Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 28