IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "measurement"

Segregarea de gen pe piața forței de muncă a Republicii Moldova: măsurarea și analiza comparativă

Colesnicova Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) în activitatea cadastrală

Seinic Valeriu, Potînga Octavian
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii la studiul condiţiilor optime de determinare a deformaţiilor verticale ale construcţiilor prin nivelment trigonometric de precizie

Nistor Gheorghe1, Onu Cristian1, Greşiţă Constantin-Irinel2
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte în cunoaşterea pieţei produselor agroalimentare

Gangan Svetlana, Dombrovschi Ina
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A chaotic sensor with conductivity titration for water quality measurements

Cojocaru Victor
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 23 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile creării şi evidenţei provizioanelor conform IFRS

Grigoroi Lilia, Dima Maria
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile evaluării costului vînzărilor produselor agricole în conformitate cu s.n.c. „cheltuieli”

Romanciuc Dina, Romanciuc Andrei
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Принципы деятельности Суэцкого канала в международно-правовых документах конца ХIХ – начала ХХ вв

Melnik Viktoria
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of auditory brainstem response (ABR) on measuring children’s auditory functions: an experimental investigation
Saad Al Yaari Sadeq Ali, Almaflehi Nassr
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 11 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calibration of industrial platinum resistance thermometers in thermostats (-40 °c to 420 °c)

Bordianu Constantin1, Chelidze Iurii2, Denisova Marina3, Meirzhan Ibraev4, Baghirov Azer M.5, Hodzic Nedzadeta6, Corman Alev7
1 National Institute of Metrology,
2 Georgian National Agency for Standards and Metrology , Tbilisi,
3 Center for Standardization and Metrology (CSM), Bishkek,
4 Kazakhstan Institute of Metrology (KazInMetr), Astana,
5 State Metrology Service (AZSTAND), Baku,
6 Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina (IMBIH), Sarajevo,
7 TÜBİTAK Gebze Campus, Gebze Kocaeli
Metrologia
Nr. 1A(56) / 2019 / ISSN 0026-1394 /ISSNe 1681-7575
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identification and measurement of natural capital as an element of the concept of a sustainable knowledge-based economy

Golocealova Irina
State University of Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici și perspective de implementare a modelului ecosistemic în evaluarea formativă și sumativă

Railean Elena
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Концессионный договор и аренда как формы государственно-частного партнёртсва: применение и учёт

Golocealova Irina
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea tehnologiei satelitare GPS la monitorizarea construcţiilor

Nistor Gheorghe1, Greşiţă Constantin-Irinel2, Onu Cristian1
Cadastru și Drept
Vol.33. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 22 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The experimental determination of the moment of inertia

Aramă Radu-Vasile, Bîrsan Andreea, Gîrlea Andrian, Ovadenco Igor
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materia organică din solurile Republicii Moldova: evaluarea, starea actuală, prognoza și măsuri de ocrotire

Andrieş Serafim
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Установка для исследования процессов прессования стеблей сахарного сорго

Hăbăşescu Ion, Cerempei Valerian, Molotcov Iurii, Raicov Victor
Институт сельскохозяйственной техники ”Mecagro”
Inginerie agrară şi transport auto.
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 24 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17