Modele de politici europene privind echilibrarea vieții profesionale și a celei familiale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
384 40
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-31 23:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[316.356.2+331.104](4) (1)
Structură socială. Societatea ca sistem social (803)
Teoria și organizarea muncii. Relațiile dintre întreprinderi și angajați (314)
SM ISO690:2012
CHISTRUGA-SINCHEVICI, Inga. Modele de politici europene privind echilibrarea vieții profesionale și a celei familiale. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice. 2020, nr. 1(182), pp. 175-184. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294

Modele de politici europene privind echilibrarea vieții profesionale și a celei familiale

European policy models on the balance of work and family life

CZU: [316.356.2+331.104](4)

Pag. 175-184

Chistruga-Sinchevici Inga
 
Institutul Naţional de Cercetări Economice
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2020


Rezumat

Scopul studiului prezentat în articol constă în analiza politicilor europene privind echilibrarea vieții profesionale și a celei familiale și în determinarea factorilor ce contribuie la facilitarea procesului de reconciliere dintre muncă și familie. Dezechilibrul dintre viaţa profesională și viaţa de familie afectează angajatul/angajata, organizaţia în care lucrează, precum și familia. Importanța politicilor de reconciliere este în prezent recunoscută, stabilindu-se corelația dintre ratele mai mari ale fertilității și ale ocupării forței de muncă în rândul femeilor în statele care dispun de măsuri efifi ciente care permit o echilibrare a responsabilităților profesionale cu cele familiale. Politicile de echilibrare a vieții profesionale și a celei familiale au un rol esențial în diminuarea excluderii sociale și sărăciei. La nivel european au fost identififi cate șase modele de politici din perspectiva reconcilierii între viaţa profesională și viaţa de familie: modelul egalitarist prietenos faţă de femei, modelul demografifi c, modelul liberal, modelul celor trei faze, modelul mediteraneean și modelul socialist est- european.

The aim of the study is to analyze European policy regarding the balance between work and family life, as well as to identify factors that contribute to the process of reconciliation between work and family. ThTh e imbalance between work and family life affects the employee, the organization in which he/she works, as well as the family. The importance of reconciliation policies is now recognized, establishing a correlation between higher fertility and employment rates for women in countries with effective measures that balance work and family responsibilities. The policies regarding the balance between work and family life also play a key role in reducing social exclusion and poverty. At the European level, six policy models were identififi ed in terms of balancing work and family life: the women-friendly egalitarian model, the labour market-oriented demographic model, the liberal labour market orientation model, the three-phase model, the Mediterranean family-based model and the socialist East European model.

Cuvinte-cheie
familie, politica familială, viață profesională, echilibru dintre viața profesională și cea familială,

family, family policy, professional life, work-family life balance