Atitudinea populației Republicii Moldova față de evenimentele politice ale anului 2019
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
451 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-09-28 19:14
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[316.653+323](478) (1)
Psihologie socială (905)
Afaceri interne. Politică internă (621)
SM ISO690:2012
MOCANU, Victor, MOCANU, Ion. Atitudinea populației Republicii Moldova față de evenimentele politice ale anului 2019. In: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, 2020, nr. 1(182), pp. 166-174. ISSN 1957-2294.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Numărul 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294

Atitudinea populației Republicii Moldova față de evenimentele politice ale anului 2019

The attitude of the population of the Republic of Moldova regarding the political events in 2019

CZU: [316.653+323](478)

Pag. 166-174

Mocanu Victor, Mocanu Ion
 
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 
Disponibil în IBN: 26 septembrie 2020


Rezumat

Anul 2019 va intra în istoria Republicii Moldova drept unul însoțit de permanente turbulențe politice, desfășurarea alegerilor parlamentare prin intermediul sistemului electoral mixt, perindarea la putere a trei guverne și obținerea în premieră a mandatului de primar al capitalei de către un candidat de stânga. Luând în calcul dinamica vieții politice, a fost realizat un studiu privind atitudinea cetățenilor față de situația socială, economică și politică din țară, prin intermediul căruia s-a stabilit ierarhia celor mai importante evenimente care au avut loc în 2019 în viziunea respondenților.

ThTh e year 2019 will enter in the history of the Republic of Moldova as one accompanied by permanent political turmoil, the conduct of parliamentary elections through the mixed electoral system, the succession of three governments and the premiering victory at the local elecctions by a candidate from the leftft . Taking into account the dynamics of political life, we conducted a study on the attitude of citizens regarding the social, economic and political situation in the country, through which we established the hierarchy of the most important events that took place in 2019 in the view of the respondents.

Cuvinte-cheie
Calitatea vieţii, instabilitate socială, situaţie economică, interes față de politică, partide politice, nivel de încredere,

life quality, social instability, economic situation, interest in politics, political parties, level of trust