IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "Productivity"

Влияние предшественников на урожаность сортов пшеницы озимой в условиях южной степи Украины

Usova N.1, Soloduşco N.2, Țapik T.1, Romanenko O.3
1 Институт масличных культур Национальной академии аграрных наук ,
2 ГУ «Институт зерновых культур НААН Украины»,
3 Запорожский филиал ГУ «Держґрунтохорона», Запорожье
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calitatea biomasei de facelie și posibilități de utilizare

Ţiţei Victor1, Mazăre Veaceslav2, Teleuţă Alexandru1
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 4 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рост, развитие и формирование урожайности сафлора под влиянием агротехнических приемов ухода за посевами в условиях южной степи Украины

Poleakov Aleksandr
Институт масличных культур Национальной академии аграрных наук
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние слабых электромагнитных полей на жизнеспособность семян и продуктивность растений родительских форм и гибридов пшеницы

Maslobrod Serghei1, Şibaev Alexandr2, Şibaeva Irina2, Sidorenko Anatolie2, Gavzer Svetlana1
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние обработки семян родительских форм и реципрокных гибридов озимой пшеницы водными дисперсиями с наночастицами на жизнеспособность семян и продуктивность растений в полевых условиях

Maslobrod Serghei1, Mirgorod Iurie2, Şibaev Alexandr3, Groisman Irina3, Sidorenko Anatolie3, Gavzer Svetlana1, Agheeva Lilia2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Юго-Западный Государственный университет,
3 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продуктивность и качество зерна озимого ячменя в зависимости от действия регуляторов роста стероидной природы

Derendovscaia Antonina1, Secrieru Silvia1, Rotari Alexandru2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productivitatea formelor noi de grâu durum de toamnă

Rotari Silvia, Coinac Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obținerea liniilor de perspectivă la soia prin mutageneza indusă cu raze gamma

Malîi Aliona
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestarea efectului heterozis la hibrizi F3-F4 de Salvia Sclarea L.

Cotelea Ludmila, Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Frunză Daniela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea hibrizilor valoroşi de levănţică în culturi comparative de concurs

Butnaraş Violeta, Gonceariuc Maria, Maşcovţeva Svetlana, Frunză Daniela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hydrothermic coefficients of common wheat

Stoianova Antonia, Georgiev Marin
Trakia University
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11