IBN
Închide
Secrieru Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2022 - 1

Сравнительное действие стероидных гликозидов на растения ячменя
Секриеру Сильвия1 , Дерендовская Антонина2 , Мащенко Наталия3
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет,
3 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Влияние препарата Экостим на параметры фотосинтетической деятельности и продуктивность сортов озимого ячменя
Секриеру Сильвия , Дерендовская Антонина , Михов Дмитрий
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Адаптивные особенности винограда сорта Бианка при произрастании на склонах
Грибкова Ана1 , Дерендовская Антонина2 , Секриеру Сильвия2
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв, Молдова,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Столовый сорт винограда Юпитер Сидлесс и его реакция на обработку соцветий гиббереллином
Михов Дмитрий1 , Секриеру Сильвия1 , Георгиева Татьяна12
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Aplicarea preparatului GOBBI GIB 2LG în tehnologia cultivării a soiului Apiren Beauty Seedless
Derendovscaia Antonina , Nicolaescu Gheorghe , Mihov Dumitru , Secrieru Silvia , Godoroja Mariana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of growth regulators and type of predecessor on the productivity and quality of winter barley
Derendovscaia Antonina1 , Secrieru Silvia1 , Rotari Alexandru2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Crop Science "Porumbeni"
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов МОЛДТИМ и ЭКОСТИМ на накопление пластидных пигментов в органах растений озимого ячменя
Дерендовская Антонина , Секриеру Сильвия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние стероидных гликозидов на показатели фотосинтетической деятельности и продуктивность растений озимого ячменя
Секриеру Сильвия , Андрейцов В.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение препарата GOBBI GIB 2LG (GA3) на столовых сортах винограда в условиях Республики Молдова
Дерендовская Антонина , Михов Дмитрий , Секриеру Сильвия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реакция сорта Презентабил на обработку соцветий гиббереллином
Дерендовская Антонина , Секриеру Сильвия , Михов Дмитрий
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хлорофильные показатели и их связь с продуктивностью растений ячменя
Дерендовская Антонина , Секриеру Сильвия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Влияние разного уровня сульфатно-хлоридного засоления почвы на морфофизиологические параметры растений ячменя
Дерендовская Антонина , Секриеру Сильвия , Кептинарь Валерия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение гиббереллина в технологии возделывания столовых сортов винограда
Дерендовская Антонина1 , Михов Дмитрий1 , Секриеру Сильвия1 , Кара Сергей2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение гиббереллина в технологии производства столовых сортов винограда
Дерендовская Антонина1 , Николаеску Г.1 , Секриеру Сильвия1 , Михов Дмитрий1 , Кара Сергей2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность и качество зерна озимого ячменя в зависимости от действия регуляторов роста стероидной природы
Derendovscaia Antonina1 , Secrieru Silvia1 , Rotari Alexandru2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 8

Aplicarea preparatului Gobbi GIB 2LG în tehnologia cultivării a soiului Apiren beauty seedless
Derendovscaia Antonina , Nicolaescu Gheorghe , Mihov Dumitru , Secrieru Silvia , Procopenco Valeria , Godoroja Mariana , Lungu Cornelia , Mihov Varvara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea preparatului gobbi GIB 2LG în tehnologia cultivării soiului cu seminţe prezentabil
Derendovscaia Antonina , Nicolaescu Gheorghe , Mihov Dumitru , Secrieru Silvia , Procopenco Valeria , Godoroja Mariana , Lungu Cornelia , Mihov Varvara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth regulators of steroidal nature in technology cultivation of winter barley
Derendovscaia Antonina , Secrieru Silvia
State Agrarian University of Moldova
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of treatment with growth stimulator (Gobbi Gib 2LG) on the quantity and quality of seedless grape ‘Beauty seedless’
Nicolaescu Gheorghe1 , Derendovscaia Antonina1 , Secrieru Silvia1 , Mihov Dumitru2 , Procopenco Valeria1 , Godoroja Mariana1 , Lungu Cornelia3
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 SRL”Terra Vitis”,
3 Dionysos Mereni Joint-stock Company
AgroLife Scientific Journal
Nr. 2(4) / 2015 / ISSN 2285-5718 / ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение препарата Gobbi Gib 2LG (GA3) на столовых сортах винограда в условиях Республики Молдова
Дерендовская Антонина1 , Михов Дмитрий1 , Секриеру Сильвия1 , Кара Сергей2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25