IBN
Închide
Maşcovţeva Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2020 - 1

Balsam, the efficiently variety of Salvia sclarea l. (Clary sage)
Gonceariuc Maria , Balmush Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Estimarea şi selectarea hibrizilor de salvia SCLAREA L. în calitate de forme parentale în hibridări
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia heterozisului la hibrizii perspectivi de lavandula Angustifolia Mill
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Cotelea Ludmila , Balmuş Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicinal and aromatic plant varieties resistant to drought
Gonceariuc Maria , Cotelea Ludmila , Balmush Zinaida , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Botnarenco Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of quantitative characters of Fl Hybrids of Salvia Sclarea L., with diferent vegetative period
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmush Zinaida , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективные гибриды первого поколения(f1) Lavandula angustifolia Mill
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Бутнараш Виолета , Котеля Людмила , Балмуш Зинаида
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологій
Ediția a VII-a. 2019. Полтава. DOI 10.5281/zenodo.3252915.
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.
Gonceariuc Maria , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibrizi perspectivi de lavandă evidenţiaţi după caracterele cantitative ale productivităţii
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Cotelea Ludmila , Balmuş Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa secetei asupra productivităţii soiurilor de Salvia Sclarea l. şi Lavandula Angustifolia Mill
Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizi F4 - F5 de Salvia Sclarea L.
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Botnarenco Pantelimon
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea conţinutului si componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula Angustifolia mill
Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Butnaraş Violeta , Botnarenco Pantelimon , Balmuş Zinaida , Cotelea Ludmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variability of content and chemical composition of the essential oils with heterosis effect in hybrids of Lavandula angustifolia Mill
Gonceariuc Maria , Butnarash Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Balmush Zinaida , Cotelea Ludmila , Botnarenco Pantelimon
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 1(34) / 2018 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективный сорт-клон Lavandula angustifolia Mill. ‘Fr.5S-8-24’
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Бутнараш Виолета
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a IV-a. 2018. Kiev. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проявление эффекта гетерозиса у гибридов F1 Lavandula Angustifolia mill. В соотношении к отцовским формам
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Балмуш Зинаида , Бутнараш Виолета , Котеля Людмила , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea hibrizilor valoroşi de levănţică în culturi comparative de concurs
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Frunză Daniela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новый селекционный материал лаванды узколистной (Lavandula Angustifolia Mill.) для выведения перспективных сорто – клонов
Машковцева Светлана , Бутнараш Виолета , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Evaluarea formelor parentale a hibrizilor de Salvia Sclarea L.
Cotelea Ludmila , Gonceariuc Maria , Balmuş Zinaida , Butnaraş Violeta , Maşcovţeva Svetlana , Morgun Daniela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variabilitatea caracterelor cantitative la hibrizii Policross F1 de Lavandula Angustifolia MILL.
Butnaraş Violeta , Gonceariuc Maria , Maşcovţeva Svetlana , Cotelea Ludmila , Morgun Daniela
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение мофологических признаков у поликросс гибридов F1 Lavandula Angustifolia Mill.
Машковцева Светлана , Бутнараш Виолета , Балмуш Зинаида , Котеля Людмила , Моргун Даниела
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наследуемость количественных признаков материнской формы у поликросс гибридов F1 Lavandula Angustifolia Mill.
Машковцева Светлана , Гончарюк Мария , Ботнаренко Пантелимон
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39