IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "applicability"
Tehnici de evaluare formativă în cadrul orelor de pedagogie
Putină Dorina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac
Oganesean Armen12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului
Oganesean Armen
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Principiile și regulile de aplicare a practicii CtEDO de către organele de urmărire penală și instanțele judecătorești”
Oganesean Armen12
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 6 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul penal al Republicii Moldova
Oganesean Armen12
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 5 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratatele internaționale: de la aplicabilitate la aplicare
Armaş Valentin
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of renewable energy sources - the Stirling engine
Ciuvaga Victor
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea dreptului internațional umanitar în condițiile conflictelor armate contemporane: realități și perspective
Badir Kordee
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(49-50) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9