IBN
Închide
Oganesean Armen
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2023 - 2

Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac
Oganesean Armen12
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Procuratura Generală a Republicii Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Hotărârile CtEDO: obligativitatea executării lor de către autoritatea judiciară națională
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a instituției interacțiunii subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 9 / 2022 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transnational gathering of electronic evidences: challenges and perspectives in the European Union
Marandici Olga , Milicenco Ştefan , Iordan Cristian , Oganesean Armen
National Institute of Justice
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(62) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Interacțiunea subiecților procesuali în cadrul asistenței juridice internaționale în materie penală
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea legislației la etapa înregistrării sesizărilor despre infracțiuni: rolul procuraturii
Oganesean Armen12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Procuratura Anticorupție
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(56) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfera de aplicare a jurisprudenței CEDO în activitatea organelor de urmărire penală
Oganesean Armen
Institutul Naţional al Justiţiei
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

„Principiile și regulile de aplicare a practicii CtEDO de către organele de urmărire penală și instanțele judecătorești”
Oganesean Armen12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Procuratura Anticorupție
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 6 / 2020 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul penal al Republicii Moldova
Oganesean Armen12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Procuratura Anticorupție
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Nr. 5 / 2020 / ISSN 2587-3601 / ISSNe 2587-361X
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea chestiunilor de control judiciar prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимодействие процессуальных субъектов при расследовании уголовных дел
Оганесян Армен12
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Procuratura Anticorupție
Актуальные научные исследования в современном мире
Nr. 67(11) / 2020 / ISSN 2524-0986
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordări teoretice ale conceptului interacțiunii în cadrul cercetării cauzelor penale
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea dreptului la un proces echitabil în prisma efectuării investigațiilor complexe de urmărire penală în condițiile societății informaționale
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in condition of information siciety
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea interacțiunii la inițiativa organului de investigații
Oganesean Armen12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Procuratura mun. Chișinău, sect. Buiucani
Legea şi Viaţa
Nr. 3/1(327) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții teoretico-practice referitor la interacțiunea în cadrul cercetării cauzelor penale
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Baza normativă a interacțiunii în cercetarea infracțiunilor.
Oganesean Armen12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Procuratura mun. Chișinău
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(46) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-1303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Forma tactico-organizatorică a interacțiunii în cadrul procesului penal
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea în cadrul procesului penal în faza premărgătoare începerii urmăririi penale.   
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile interacțiunii în cadrul procesului penal
Oganesean Armen
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(203) / 2017 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20