Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
76 5
Ultima descărcare din IBN:
2024-02-16 13:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[341.645(4):341.231.14]:343.1 (2)
Arbitraj internațional. Jurisdincție internațională (199)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (987)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1385)
SM ISO690:2012
OGANESEAN, Armen. Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac. In: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2023, nr. 4(67), pp. 46-49. ISSN 1857-2405. DOI: https://doi.org/10.52277/1857-2405.2023.4(67).06
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Numărul 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405

Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac

Applicability of the ECHR case law within the judicial higher Court remedy examination

DOI:https://doi.org/10.52277/1857-2405.2023.4(67).06
CZU: [341.645(4):341.231.14]:343.1

Pag. 46-49

Oganesean Armen12
 
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Procuratura Generală a Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 14 februarie 2024


Rezumat

În prezentul articol am realizat un studiu complex a aspectelor practice privind aplicabilitatea jurisprudenței CtEDO la judecarea căilor de atac în cadrul procesului penal. Lucrarea conține analiza aspectelor teoretice și practice ce vizează soluționarea problemelor procesuale prin apelare la practica Curții Europene a Drepturilor Omului, abordând în cadrul procesului penal importanța precedentului CtEDO și determinarea necesității de aplicare a acestuia. Articolul evidențiază importanța aplicării precedentului Curții Europene, ca izvor de drept în cadrul procesului penal, fiind analizate premisele și consecințele aplicabilității jurisprudenței CtEDO la judecarea căilor de atac.

In this paper, we have realized a complex study of the practical aspects regarding the impact of ECtHR jurisprudence on the judicial higher court remedy examination. The paper contains analysis of the theoretical and practical aspects, aimed to resolve procedural issues by referring to the practice of the European Court of Human Rights, addressing in the criminal process the importance of ECtHR precedent and determining the need for its application. The article highlights importance of applying the precedent of the European Court as a source of law in the criminal process, analyzing the premises and consequences of the applicability of ECtHR jurisprudence within judicial higher court remedy examination

Cuvinte-cheie
aplicabilitate, precedent, jurisprudenţă, cale de atac, CtEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, proces penal,

applicability, precedent, jurisprudence, remedy examination, ECHR, European Court of Human Rights, criminal process