Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul penal al Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
325 11
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-28 14:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.231.14(4)+343(478) (1)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (987)
Drept penal. Infracțiuni penale (5321)
SM ISO690:2012
OGANESEAN, Armen. Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul penal al Republicii Moldova. In: Revista Procuraturii Republicii Moldova, 2020, nr. 5, pp. 109-118. ISSN 2587-3601.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista Procuraturii Republicii Moldova
Numărul 5 / 2020 / ISSN 2587-3601 /ISSNe 2587-361X

Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în procesul penal al Republicii Moldova

CZU: 341.231.14(4)+343(478)

Pag. 109-118

Oganesean Armen12
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Procuratura Anticorupție
 
 
Disponibil în IBN: 16 iulie 2021


Rezumat

The main objectives of article are to define the ECHR case-law concept; to determine principles, mechanisms, general and special conditions of ECHR judicial precedent applicability, to investigate the importance of European Court of Human Rights case-law in national criminal procedure. Papers purposes are the investigation of theoretical concepts, examination of ECHR precedent’s legal nature, its significance and practical applicability in criminal proceedings.

Cuvinte-cheie
applicability, precedent, case-law, judgment, jurisprudence, ECHR, European Court of Human Rights, criminal procedure, source of law