IBN
  



  














    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(48) pentru cuvîntul-cheie "emoţie"
Impactul inteligenței emoționale asupra aptitudinilor de comunicare ale managerilor grupelor de copiii din instituțiile preşcolare
Antoci Diana1, Abreja Stela12
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EQ și calitatea muncii în carieră
Rotari Victoria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.15, Partea 2. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sferei emoțional-volitive la copiii cu dizabilitate mintală
Moraru Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.15, Partea 2. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-921-22-0.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihogeneza afectivității la diferită vârstă
Perjan Carolina
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emoțiile și rolul lor în dezvoltarea personalității. Perspective moderne
Rusu Marinela
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte semantico-funcționale ale simbolului somatic în textul biblic
Bantea Magdalina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль эмоций в саногенной и диссаногенной функции сердца.
Ciochină Valentina
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul psihoemoţional şi artistic al simbolului cromatic
Gheorghiță Ana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice în studiul emoțiilor
Stanciu Mirela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională și nevoile imperative ale preadolescenţilor în societatea contemporană
Maxim Lorena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-55. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu al categoriei afectivităţii prin prisma teoriilor sociolingvistice, psihologice şi culturale
Lifari Viorica
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 13 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea și exprimarea directă a furiei la vârsta preșcolară
Moscalu Mariana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența securității psiho-emoționale în familie și manifestările comportamentale la copii. Studiu de caz
Zubenschi Ecaterina, Zubenschi Mariana
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-131. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională în succesul şcolar
Sanda Olguţa
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-283. Vizualizări-1150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emoționalitatea și inteligența emoțională la copii
Sanda Olguţa12
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-43. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația părinți-copii în romanul Inocenții de Ioana Pârvulescu
Pașa Mădălina, Străjescu Natalia
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre contextul actual în cercetarea metaforei. Metaforă și afectivitate
Faur Elena
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea afectivă a adolescentului, baza atitudinii pozitive, în situații de criză
Stanciu Mirela
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilitățile socioprofesioanale ale profesorilor din învățământul special
Parascan Iulia-Andreea
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională la vârsta preadolescentă
Maxim Lorena
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol. 17, Partea 2. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-46-394-2.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 48