IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(35) pentru cuvîntul-cheie "collaboration"

Interese şi prezenţe occidentale în Republica Moldova la sfîrşitul anilor ’90 – începutul 2000

Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia

Vasilache Ala
Instituția de Educație Timpurie nr.225, Chișinău
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale creării şi managementului reţelelor de învăţare
Negara Corina
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sper la continuarea unei colaborări fructuoase cu Academia de Administrare Publică

Tighineanu Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republica Belarus şi Uniunea Europeană: perspective de colaborare

Ivanovich Adoulo Tadeouch
Centrul de Cercetări ştiinţifice în filosofie socială şi antropologie, Academia de Ştiinţe din Belarus
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea competenţei comunicative interculturale

Cozari Gheorghe1, Rusnac-Frăsineanu Magdalena2
1 Liceul Teoretic "Minerva", Chişinău,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistem informatic de expertiză anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative

Reveneala Serghei
Î.M. Trimaran S.R.L
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Achievements of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova at 50 years anniversary
Lupaşcu Tudor, Arîcu Aculina, Vlad Pavel, Cocu Maria
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(4) / 2009 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunile cooperării politice şi economice a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

Autor Nou
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organelor securităţii statului din Republica Moldova în sistemul internaţional al serviciilor speciale privind combaterea terorismului
Busuncian Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1(9) / 2012 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O altfel de educație pentru o altfel de generație

Verdeş Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea în contextul educației inclusive
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Educology of Professional Education and Labour Market

Callo Tatiana
National Council for Accreditation and Attestation
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transforming Knowledge in Skills Required by Labour Market 

Bugaian Larisa
Technical University of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gender and power in social: Nurses and doctors in Israel
Tarabeih Mahdi
Rambam Health Care Campu/Медицинский центр Рамбам
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pericolul știrilor false asupra securității informaționale

Busuncian Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Pro Marshall din RM
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitalizarea disciplinelor tehnice speciale prin instrumentele Web 2.0

Paduraru Vitalie
Centrul de Excelență în Transporturi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spre o cultură managerială înaltă printr-un parteneriat eficient şcoală-familie

Gorincioi Valeriu12
1 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, mun. Chişinău,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura comunicării cu părinţii

Moga Ecaterina12
1 Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educaţiei interculturale la orele de română prin intermediul activităţilor  extraclasă

Gavriliţă Raisa12
1 Liceul Teoretic „M. Sadoveanu“, mun. Chişinău,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 35