IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(115) pentru cuvîntul-cheie "collaboration"
Interese şi prezenţe occidentale în Republica Moldova la sfîrşitul anilor ’90 – începutul 2000
Andrieş Vasile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model pedagogic de pregătire a copiilor pentru activitatea de învățare din școală din perspectiva colaborării cu familia
Vasilache Ala
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul juridic și mecanismele internaționale de cooperare transfrontalieră și transnațională în materie penală
Rusu Vitalie, Odinokaia-Negură Ina
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactique des langues et cultures: approches plurielles
Salmanova Jala
Université des Langues d'Azerbaïdjan
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale creării şi managementului reţelelor de învăţare
Negara Corina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sper la continuarea unei colaborări fructuoase cu Academia de Administrare Publică
Tighineanu Ion
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul prin munca de echipă și luarea deciziei
Simerețchii Margareta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 16 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeliile autenticității în creația lui George Coșbuc
Balţatu Ludmila
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea competențelor specifice disciplinelor geografie și biologie
Munteanu Roxana
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Belarus şi Uniunea Europeană: perspective de colaborare
Ivanovich Adoulo Tadeouch
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea gândirii elevilor cu ajutorul modelului constructivist
Manole Ionuț Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivismul – teorie a cunoașterii
Manole Ionuț Constantin
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexitatea competenţei comunicative interculturale
Cozari Gheorghe1, Rusnac-Frăsineanu Magdalena2
Economie.
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of pupils musicality in composition class at music school
Andronic Zoia
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intersecții tematice în asigurarea interdisciplinarității domeniului de formare profesională
Panas Silvia
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022. Chişinău, 2023. .
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competition and collaboration in high school units' communication
Borș Andra Ramona
Moldova State University
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 9-a, Comm.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 3 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor de colaborare ale studenților utilizînd instrumentele Web 2.0
Bleandură Nicoleta, Cojocari Natalia
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUF propune noi spaţii ştiinţifice şi culturale
Pogrebneac Tatiana
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem informatic de expertiză anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative
Reveneala Serghei
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcionamiento y líneas de investigación de la Cátedra Presdeia
Azcona Jose Manuel, Re Matteo
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 115