IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(59) pentru cuvîntul-cheie "water"
Analiza apei potabile din R. Străşeni şi rolul ei în menţinerea stării de sănătate
Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Gherman Ion, Croitori Constantin, Cojocari Lidia, Para Iulian, Casco Doina, Matei Vasile, Prodan Maria, Glicicovschi L., Deleu Inga, Yaacoubi Saleh, Bîlici Constantin, Calosina Ana
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea microbiologică a apei potabile din sisteme decentralizate a municipiului Chișinău pe parcursul anilor 2014-2018
Sîli Irina, Cotelea Valeria
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici privind nivelul fluorului în apă în diverse regiuni geografice
Ababii Ghenadie
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calității apelor: probleme de ordin legislativ, organizațional și administrativ
Boşcaneanu Marcel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența nitraților asupra sănătății omului: beneficii și riscuri
Irimca Olga1, Pînzaru Iurie12
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile utilizării resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Burduja (Vîrlan) Daniela, Bacal Petru, Jeleapov (Chişciuc) Ana
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preservation and rational use of soil moisture
Popov Leonid, Kuharuk Ecaterina
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic analysis of water supply and sanitation services in the central development region of the Republic of Moldova
Railean Veronica1, Burduja (Vîrlan) Daniela12, Jeleapov (Chişciuc) Ana1, Bacal Petru2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea apei și a izvorului în volumul „Acum și în veac” de Grigore Vieru
Grosu Liliana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța apei la „dacii liberi” – factor determinant în alegerea și păstrarea amplasamentelor așezărilor. Comparații cu davele „dacilor clasici”
Hânceanu George-Dan
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The road to environmental chemistry in republic of Moldova paved by the illustruous scientist and renowned ecologist Valeriu Ropot
Lupaşcu Tudor1, Sandu Maria2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(17) / 2022 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecosistemelor acvatice amenințări și oportunități
Zubcov Elena, Ungureanu Laurenţia, Bagrin Nina, Zubcov Natalia, Bileţchi Lucia, Andreev Nadejda, Ciornea Victor, Ciorba Petru, Ivanova Anastasia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method for nitrate determination in water in the presence of nitrite
Sandu Maria1, Lupaşcu Tudor2, Tărîţă Anatolie1, Goreacioc (Arapu) Tatiana1, Ţurcan Sergiu1, Moşanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-63. Vizualizări-1137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of destruction processes of synthetic surface-active substances (surffactants) in barrier discharge
Jurminschi Serghei, Gusikin A., Izvekova Tatyana, Şulic V.
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza swot a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație prestate de întreprinderile asociației Moldova Apă - Canal în regiunea de dezvoltare centru
Burduja (Vîrlan) Daniela, Răilean Veronica, Bacal Petru
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa nivelurilor de nutriţie minerală asupra consumului de apă la formarea recoltei culturilor de câmp
Lungu Vasile
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Researches on physicochemical characteristics in raw cow milk
Ropciuc Sorina1, Leahu Alexei1, Creţescu Igor2
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of humidity content obtained at fruits drying
Guţu Aurel, Cartofeanu Vasile, Gîdei Igor, Cojocaru Ion
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependența de temperatură a coeficientului de tensiune superficială a apei pure.  Lucrare de laborator
Damian Ludmila
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-56. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea cu scopul reducerii consumului de energiei electrice a staţiilor de pompare la ÎS „ACVA- Nord”
Pleşca Petru, Furcalo V., Lohvinscaia Tatiana
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 59