IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (1559): climate change (16), GIS (12), impact (12)

Reviste/manifestări ştiinţifice22
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice25/45157/232
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 773
363 publicatii cu CZU (47%)
47 publicatii cu DOI (6.1%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 84 ORCID (41.6%),
73 Google Scholar ID (36.1%),
34 Scopus Author ID (16.8%)
Brevete Tabel(18)
H-index autori
Proiecte Tabel(8)
Monografii Tabel(3)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 775. Descărcări - 17349. Vizualizări - 1113587.
Articole în reviste din RM - 365. Publicaţii la conferinţe din RM - 282. Publicaţii peste hotare - 126.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 119
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 130
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 88
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 26
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 6
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 100
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 243
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 35
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 19
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 2

Învelișul de sol ca component al peisajului luncii râului Răut din Regiunea de Dezvoltare Nord (studiu de caz)
Burghelea Aureliu
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIV. 2023. Chişinău. Editura „Lexon-Prim”. 41-41.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul de management al Parcului Național Orhei
Cîrlig Mihai, Cozari Tudor , Buşmachiu Galina , Gherasim Elena , Nistreanu Victoria , Miron Aliona , Tofan-Dorofeev Elena , Ioniţă Olga , Covali Victoria, Grati Vladislav , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana , Angheluţa Viorica , Jechiu Iradion , Guceac Ion , Cușnir Ianuș, Rotaru Ala, Ciobanu Ion , Hadârcă Daniela, Mărgineanu Aureliu
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-5-0
Disponibil online 6 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

In Memoriam, Prof. univ. dr. habilitat Maria Nedealcov, membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova (26.06.1960 - 03.03.2021)
Stegărescu Vasile , Donica Ala , Bunduc Petru
Repere geografice
Nr. 1(17) / 2022 / ISSN 2393-1271 / ISSNe 1583-5286
Disponibil online 14 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Оценка максимально возможного водопотребления с учетом водоохранных водных ресурсов
Мельничук Орест , Беженару Герман
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. Tipografia UST. 53-59.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Estimation of balneary-climatic potential in the central part of the Republic of Moldova
Nedealcov Maria , Golovițcaia Xenia , Bacal Petru
Georeview, Geography Series
Nr. 29 / 2019 / ISSN 2343-7405
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 20

Assessment of pluvial floods potential on the rivers of the Republic of Moldova
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of regional variation of flood runoff in the Republic of Moldova
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza modificărilor în acoperirea / utilizarea terenurilor din cadrul bazinului hidrografic Ciuluc (2004-2018) cu ajutorul metricilor peisagistice
Bejan Iurie , Ţîţu Pavel
Sisteme Informaționale Geografice
Ediția 24. 2018. Iași . GIS and Remote Sensing. 14-15.
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metricilor peisagistice în analiza modificării utilizării terenurilor în bazinul Râului Nârnova
Stratan Liliana , Bejan Iurie
Jurnalul Est European de Sisteme Informationale Geografice si Teledetectie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2601-0100 / ISSNe 2601-0119
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice și practice ale lichenoindicației în ecosistemele forestiere  (studiu de caz).
Donica Ala
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea apei pentru irigare
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Ţurcan Sergiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-1836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current land use in the lower Bîc plane, Republic of Moldova
Canţîr (Madan) Angela , Sirodoev Ghennadi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea factorului erozivității precipitațiilor în Republica Moldova
Castraveţ Tudor
Jurnalul Est European de Sisteme Informationale Geografice si Teledetectie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2601-0100 / ISSNe 2601-0119
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimation of environmental quality based on ecometric climatic indicators (on the example of the Republic of Moldova)
Duka Gh. , Nedealcov Maria , Ivanov Violeta
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dispersiei poluanţilor atmosferici de la sursele staționare și mobile din Republica.Moldova
Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie , Ţugulea Andrian
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova
Bacal Petru , Railean Veronica , Burduja (Vîrlan) Daniela
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor posibile ale climei regionale asupra cultivării grâului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova
Gămureac Ana
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de geoacumulare şi gradul de poluare cu metale grele a sedimentelor subacvatice din Republica Moldova
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Ţurcan Sergiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de martonne pe Podișul Moldovei, estimat în baza sistemelor informaționale geografice
Nedealcov Maria , Apostol Liviu , Răileanu Valentin , Adamenko Tatiana
Sisteme Informaționale Geografice
Ediția 24. 2018. Iași . GIS and Remote Sensing. 8-9.
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria cernoziomului moldovenesc
Ursu Andrei , Curcubăt Stela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 775