IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (667): climate change (11), impact (7), sol (7)
Reviste ştiinţifice fondate2
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 464. Descărcări - 3931. Vizualizări - 262586.
Articole în reviste din RM - 362. Publicaţii la conferinţe din RM - 100. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torențiale și consecințele acestora
Nedealcov Maria, Mîndru Galina
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние городских сооружений на формирование прилегающих фитоценозов
Drăguţan Igor, Kolomieţ Irina, Şcurpelo Anatolie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 78-84.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка влияния шумовой нагрузки на состояние окружающей среды в г. Оргееве
Drăguţan Igor, Kolomieţ Irina, Şcurpelo Anatolie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. "Impressum". 85-91.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Aspecte teoretice și practice ale lichenoindicației în ecosistemele forestiere  (studiu de caz).
Donica Ala
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea apei pentru irigare
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dispersiei poluanţilor atmosferici de la sursele staționare și mobile din Republica.Moldova
Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Ţugulea Andrian
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea eficienței întreprinderilor de aprovizionare cu apă și sanitație din așezările urbane ale Regiunii de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova
Bacal Petru, Railean Veronica, Burduja(Vîrlan) Daniela
Economica
Nr. 3(105) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor posibile ale climei regionale asupra cultivării grâului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova
Gămureac Ana
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de geoacumulare şi gradul de poluare cu metale grele a sedimentelor subacvatice din Republica Moldova
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria cernoziomului moldovenesc
Ursu Andrei, Curcubăt Stela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de restabilire naturală a florei pe suprafața haldelor de steril și reconstrucția ecologică a haldelor de steril proaspăt depozitate în cariera ,,Lafarge ciment” (Moldova) S.A. or. Rezina
Certan Corina
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 39

Încărcarea zăpezii pe sol și presiunea dinamică a vântului estimate în baza Teoriei valorilor extreme
Răileanu Valentin, Nedealcov Maria, Croitoru Gheorghe, Crivova Olga, Cojocari Rodica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A complex approach to mean annual temperatures’ evaluation in bacul plateau region
Crivova Olga
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 274-279.
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amintiri de pe calea parcursă in ştiinţa parazitologică
Castraveţ Ion
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Zoologie. 111-117.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza variațională a caracteristicilor scurgerii viiturilor pluviale
Jeleapov Ana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea eroziunii solului prin măsurători ale sedimentelor acumulate în lacuri
Boboc Nicolae
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atlasul digital Temperatura aerului și cantitățile de precipitații atmosferice din bazinul râului Prut
Nedealcov Maria, Răileanu Valentin, Apostol Liviu
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodiversity generation in lower trajan's wall complex as a historical and natural phenomenon
Burghelea Aureliu
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 202-203.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calculation of the dispersion of air pollutants from stationary and mobile sources from the Republic of Moldova
Brega V., Tărîţă Anatolie
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. Academy of Sciences of Moldova. 201-202.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți
Moşanu Elena, Sandu Maria, Lozovan Vasile, Bîrca Natalia, Beiu Marina, Carp Alina
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 464