Particularitățile utilizării resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
105 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-12 21:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.4.062.2(478) (2)
Știința mediului înconjurător (482)
SM ISO690:2012
BURDUJA, Daniela; BACAL, Petru; JELEAPOV (CHIŞCIUC), Ana. Particularitățile utilizării resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. In: Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova. 23 iunie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2020, pp. 113-120. ISBN 978-9975-89-160-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale 2020
Conferința "Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale"
Chişinău, Moldova, 23 iunie 2020

Particularitățile utilizării resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova


CZU: 504.4.062.2(478)
Pag. 113-120

Burduja Daniela, Bacal Petru, Jeleapov (Chişciuc) Ana
 
Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2020


Rezumat

The purpose of this research consists in the elucidation of regional and branch aspects of the water use in the Northern Development Region. The main topics presented in this paper are: 1) resources of surface water and groundwater: 3) regional aspects of water use; 4) dynamics of water use by abstracted sources and by the main usage categories; 5) branch profile of water use and its dynamics.

Cuvinte-cheie
use, water, Agriculture, household, theological