IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(125) pentru cuvîntul-cheie "soil"

Противоэрозионные мероприятия на крутых склонах Молдовы под виноградные насаждения (на примере с. Логонешты, района Хычешть)

Corman Iulia, Cuhariuc Ecaterina
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea informaţiei eco-pedologice în gestionarea fondului forestier din ocolul silvic Lighed - Lunca Timişului

Mihuţ Casiana, Duma Copcea Anişoara, Mazăre Veaceslav
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea condiţiilor de sol şi a tipurilor de staţiuni şi păduri din ocolul silvic Lighed - Lunca Timişului

Mihuţ Casiana, Duma Copcea Anişoara, Mazăre Veaceslav
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa unor sisteme minime de lucrare a solului în concernul Ingleby – ferma Lugoj

Duma Copcea Anişoara, Mihuţ Casiana, Mazăre Veaceslav
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea condiţiilor ecopedologice privind cultura cireşului pe podişului de nord al Moldovei, localitatea Rudi

Mocanu Emilian, Cazmalî Nicolai, Melnic Rodica, Popa Oxana
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrarea îngrăşămintelor minerale şi productivitatea culturilor de cîmp pe sol cenuşiu

Lungu Vasile
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правильный подбор тест-растений

Fedotova Ludmila
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soil compaction in urban area depending on land use – limiting factor in the integration of green infrastructure

Pop-Boancă Păuniţa1, Dumitraş Adelina1, Bors-Oprişa Sonia1, Roşca Ion2, Laczi Enico1
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conservarea și utilizarea rațională a umidității din sol

Popov Leonid, Kuharuk Ecaterina
Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colecția pedologică din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală

Curcubăt Stela1, Badiuc Irina2, Pană Sergiu2
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 30(43) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methods of greening of polluted soils in Romania

Postolache Gabriel Alexandru, Troacă Adrian Victor
The Bucharest University of Economic Studies
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эволюция и деградация почвенного покрова  Mолдовы, восстановления и сохранения плодородия черноземов

Cerbari Valerian
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Использование цифровых технологий и статистического методов обработки информации при определение фракционного состава почвенных и органических смесей и компостов

Pavlenko S.1, Kramareov S.1, Mîţîk A.1, Pavlenko E.2, Sîrovatko V.3
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конвергенция методов определения трофического состояния почв

Miroşnicenko N., Gladkih E., Revtie-Uvarova Alina
Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», г. Харьков
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Радикальные методы восстановления плодородия эродированных и разрушенных почв 

Voloşciuk M.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Природный калий в почвах Mолдовы: резервы и факторы

Alexeev Vasile
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накопление грибов рода Trichodermа в почве после обработки семян сои биопрепаратами

Şcerbacova Tatiana
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia stării agrochimice a solurilor şi a recoltei culturilor agricole după cultivarea sorgului zaharat

Lungu Vasile
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea însuşirilor agrochimice ale solului în experiențele de lungă durată la aplicarea sistematică a îngrăşămintelor minerale

Lungu Vasile, Andrieş Serafim, Leah Nicolai
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologia bioconversiei deșeurilor organice prin viermicultivare – metodă eficientă de ameliorare a fertilității solului

Cremeneac Larisa, Boclaci Tatiana
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 125