IBN
Închide
Jigău Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Indici de sechestrare ai carbonului organic în agregatele structurale ale cernoziomului tipic slab humifer
Jigău Gheorghe , Plăcintă Nina , Turchin Boris , Dobrojan Sergiu , Jigău Cristian , Dobrojan Galina , Stadnic Anjela
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestations of antropo natural aridization in the agrogenic layer of arable chernozems: factors, mechanisms
Jigău Gheorghe , Stadnic Anjela , Turchin Boris , Borș Natalia , Leşanu Mihai , Autor Nou , Plăcintă Nina
State Agrarian University of Moldova
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021. Iași, România. .
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul unității factorilor, proceselor și mecanismelor de evoluție a cernoziomurilor arabile din spațiul pridanubian
Jigău Gheorghe , Stadnic Anjela , Plăcintă Nina , Turchin Boris , Jigău Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processes and mechanisms performed in the framework of organic carbon sequestration stabilization in chernozems with the participation of nitro-fixing cyanophyte algae
Jigău Gheorghe , Şalaru Victor , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina , Turchin Boris , Plăcintă Nina
State University of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural - functional parameters of arable chernozems in the Nistru - Prut area
Jigău Gheorghe , Turchin Boris , Plăcintă Nina , Stadnic Anjela , Jigău Cristian , Borș Natalia
State University of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The concept “Physical Fertility” of the soil: theoretical and applicative support
Jigău Gheorghe , Turchin Boris , Plăcintă Nina , Jigău Cristian , Stadnic Anjela , Borș Natalia
State University of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Agroecological analysis of the dynamics of the aggregate structure of the typical humiferous moderate chernozem during the vegetation period
Stadnic Anjela , Jigău Cristian , Turchin Boris , Plăcintă Nina , Jigău Gheorghe
State University of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcțiile agroecologice ale structurii agregatice a solurilor (concept, conținut)
Jigău Gheorghe1 , Stadnic Anjela 1 , Turchin Boris1 , Plăcintă Nina1 , Jigău Cristian1 , Borș Natalia1 , Bolocan Nistor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neohydromorphism, the place in the evolution of chernozems in climate change conditions
Jigău Gheorghe
State University of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma sustenabilizării sistemelor Agricole de management al fertilității cernoziomurilor arabile
Stadnic Anjela 1 , Jigău Gheorghe1 , Turchin Boris1 , Plăcintă Nina1 , Borș Natalia1 , Jigău Cristian1 , Bolocan Nistor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeul biofizico-tehnologic de ameliorare a complexelor de solonețuri și cernoziomuri solonetizate (concept, conținut)
Jigău Gheorghe , Turchin Boris , Plăcintă Nina , Jigău Cristian , Stadnic Anjela , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Aplicarea biomasei algei Nostoc Gelatinosum (Schousboe) Elenkin în calitate de biofertilizan la cutivarea florii soarelui (Helianthus Annuus)
Dobrojan Sergiu , Jigău Gheorghe , Şalaru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aridizarea cernoziomurilor spațiului Pridanubian: analiză factorial-procesuală, criterii de diagnosticare
Jigău Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cernoziomurile spațiului pridanubian: evoluție, trenduri, management sustenabil
Jigău Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica alcătuirii agregatice a stratului arabil al cernoziomurilor pe parcursul perioadei de vegetație
Borș Natalia , Stadnic Anjela , Jigău Gheorghe , Jigău Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa compusului de natură humică „biovit” asupra creşterii şi dezvoltării plantelor de soia cultivate pe mediu nutritiv apos
Bârsan Ana , Jigău Gheorghe , Armaş Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul și rolul algelor cianofite fixatoare de azot în sechestrarea carbonului organic în sol
Jigău Gheorghe , Tofan Elena , Şalaru Victor , Dobrojan Sergiu , Plăcintă Nina , Jigău Cristian , Ciobanu Eugeniu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite
Jigău Gheorghe , Şalaru Victor , Tofan Elena , Dobrojan Sergiu , Plăcintă Nina , Turchin Boris , Jigău Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soil aggregates distribution qualitative analysis of the arable chernozems agrogenic layer in the area between Prut and Dniester rivers
Jigău Gheorghe1 , Jigău Cristian1 , Turchin Boris1 , Plăcintă Nina1 , Stadnic Anjela 1 , Borș Natalia1 , Lungu Marina2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 39-a. 2019. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The conceptual-theoretical framework of sustainable management of biogeocenotic functions of agroecosystems
Jigău Gheorghe , Jigău Cristian , Leşanu Mihai , Bârsan Ana , Turchin Boris , Plăcintă Nina
State University of Moldova
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 39-a. 2019. Iași, România. .
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45