IBN
Închide

50Publicaţii

209Descărcări

37793Vizualizări

Sucman Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID
ResearchGate person ID
Sciprofile
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 9. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2024 - 1

  Optimizarea parametrilor pentru crearea îngrășămintelor lichide utilizând deșeurile de la ferma de păsări SRL "Piliccik-grup"
Sucman Natalia1 , Gaidarji Feodor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 "Piliccik-grup" SRL
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 27 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 10

  Diastereoselective synthesis of a novel cyclic derivative based on 2,3-indolinedione
Sucman Natalia
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea acțiunii antifungice a unor noi derivați 1,2,4-1h-triazolici contra antracnozei viței-de-vie în condiții in vitro
Armaşu Svetlana1 , Terteac Dumitru1 , Cebanu Vitalie1 , Degteari Vladimir1 , Mîdari Adrian1 , Sucman Natalia2 , Pogrebnoi Vsevolod2 , Macaev Fliur2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Chimie, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nucleophilic addition of pyridine amines to the double bond of in situ generated morita-baylis-hillman adducts from indole-2,3-dione
Sucman Natalia
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Photosensitive nanopesticides for environmentally friendly and sustainable agriculture
Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
Environmental and technological aspects of redox processes
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2023. ISBN 979-836930514-0, 979-836930512-6.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The amides of dehydroabietic acid in synthesys of spiropyranes with the participation of carbonyl compounds
Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The opening of dehydropregnenolone epoxide leading to the non-saturated skeletal rearrangement product
Bilan Dmitri , Cojocari Sergiu , Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The spirocyclopropane with fragments of dehydroabietic acid and aminooxindole
Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Transforming the five-membered ring d in a pregnenolone derivative into a six-membered ring through skeletal rearrangement
Bilan Dmitri , Cojocari Sergiu , Sucman Natalia , Styngach Evgenia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Анализ качественных характеристик органических удобрений, полученных из отходов птицефермы предприятия SRL “Piliccik-Grup”
Сукман Наталья1 , Гайдаржи Федор2 , Калиниченко Сергей3
1 Комратский государственный университет,
2 "Piliccik-grup" SRL,
3 Технический Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Применение (z)-1-(2,4-дихлорфенил)-5-метил-2-(1h-1,2,4-триазол-1-ил) гекс-1-ен-3-она в качестве активного ингредиента против грибов Gloeosporium ampelophagum Sacc
Сукман Наталья12 , Армашу Светлана3 , Тертяк Думитру3
1 Комратский государственный университет,
2 Институт химии, ГУМ,
3 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  Cercetarea unor noi produse biologice contra principalelor boli micotice ale viței-de-vie: mana, făinarea și putregaiul-cenușiu
Terteac Dumitru1 , Armaşu Svetlana1 , Degteari Vladimir1 , Mîdari Adrian1 , Cebanu Vitalie1 , Stîngaci Eugenia2 , Pogrebnoi Serghei2 , Sucman Natalia2 , Macaev Fliur2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Chimie
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(88) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Chemical composition of organic fertilizers obtained from poultry waste by different methods
Sucman Natalia12 , Gaidarji Feodor3
1 Comrat State University,
2 Institute of Chemistry,
3 "Piliccik-grup" SRL
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The use of polydisperse chitosan as a stimulating food additive for bees
Cataraga Ivan1 , Coșeleva Olga12 , Eremia Nicolae1 , Pogrebnoi Serghei3 , Sucman Natalia32 , Makaev Fliur3
1 Technical University of Moldova,
2 Comrat State University,
3 Institute of Chemistry
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Поиск условий для стереоселективного синтеза спиро[оксиндол-циклопропанов] и оценка их противовирусной активности в отношении вирусов бронзовости томата, тобачной и огуречной мозаики
Сукман Наталья12
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Химии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Синтез спирооксиндолов с антивирусной активностью
Сукман Наталья12
1 Институт Химии,
2 Комратский государственный университет
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Sinteza și studierea spirooxindolilor cu activitatea anti-HIV
Sucman Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 2(46-S) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul activităţii antituberculoase a particulelor de ciclodextrine încărcate cu juglonă
Sucman Natalia12 , Uncu Livia2 , Crudu Valeriu3 , Ciobanu Nelly3 , Codreanu Alexandru3 , Valica Vladimir2 , Macaev Fliur21
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1(45) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Synthesis of (–)-Convolutamydine a Derivatives and Analogs
Bilan Dmitri , Sucman Natalia , Radul Oleg , Dragalin Ion , Barba Alic , Makaev Fliur
Institute of Chemistry
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 1(57) / 2021 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Synthesis of hybrid molecules by interaction of 2-hydroxy juglone with terpenoid aldehydes
Sucman Natalia12 , Andrusenko Timur1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Развитие инновационных услуг для аграрного сектора РМ на базе проектов инновационного инкубатора «Инноцентр» КГУ
Сукман Наталья , Левитская Алла , Великова Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 11

  Diastereomric separation of the derivatives of potential anti-HIV agents
Sucman Natalia12 , Boldescu Veaceslav1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interaction features of 2-hydorxy-juglone with perillaldehyde
Andrusenko Timur1 , Sucman Natalia12 , Boldescu Veaceslav1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The first example of spirocyclopropaneoxindole functionalized by dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod1 , Styngach Evgenia1 , Sucman Natalia12 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The identification of the structure of new 2-hydroxyjuglone derivative
Sucman Natalia12 , Andrusenko Timur1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting 21st CEUM
Ediția 21. 2019. Belgrad, Serbia. ISBN 978-86-7220-100-0.
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The influence of CIS-methyl 5'-chloro-2'-oxospiro[cyclopropane-1,3'-indoline]-2-carboxylate on the activity of some phytophotogenic viruses
Sucman Natalia12 , Cebanu Vitalie3 , Terteac Dumitru3 , Armaşu Svetlana3 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The use of NMR analyzes in determination of some unusual products of reactions
Sucman Natalia12 , Calinicenco Sergiu2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Central European NMR Symposium and Bruker Users Meeting 21st CEUM
Ediția 21. 2019. Belgrad, Serbia. ISBN 978-86-7220-100-0.
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изучение взаимодействия 2-гидрокси-юглона с различными альдегидами в присутствии эфира Ганча
Сукман Наталья12 , Андрусенко Тимур2 , Макаев Флюр2
1 Комратский государственный университет,
2 Институт Химии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Молекулярная и кристаллическая структура 5-бромзамещенного спиролактоноксиндола
Сукман Наталья1 , Погребной Всеволод1 , Мельник Елена2 , Кравцов Виктор2 , Макаев Флюр1
1 Институт Химии,
2 Институт прикладной физики
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Новые 3-гидрокси 3-замещенные оксиндолы: синтез и структура
Сукман Наталья1 , Погребной Всеволод1 , Мельник Елена2 , Кравцов Виктор2 , Макаев Флюр1
1 Институт Химии,
2 Институт прикладной физики
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Определение показателей качества питьевой воды некоторых источников в Комратском и Чадыр-Лунгском районах
Сукман Наталья , Кожокарь Мая , Казанжи Ирина
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Синтез и исследование спиро[оксиндол- циклопропанов] с анти - ВИЧ активностью
Сукман Наталья12 , Макаев Флюр1
1 Институт Химии,
2 Комратский государственный университет
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

  Ectonucleotidase Inhibitory and Redox Activity of Imidazole-Based Organic Salts and Ionic Liquids
Boldescu Veaceslav1 , Sucman Natalia1 , Hassan Sidra2 , Iqbal Jamshed2 , Neamţu Mariana3 , Lecka Joanna4 , Sevigny Jean4 , Prodius Denis15 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 COMSATS Institute of Information Technology,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
4 Université Laval, Québec,
5 Ames Laboratory, US Department of Energy and Critical Materials Institute, Ames, IA
ChemMedChem
Nr. 13(21) / 2018 / ISSN 1860-7179
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Molecular diversity from nitrogen organic salts: preparation of novel scaffolds and focused targets
Curlat Serghei1 , Sucman Natalia1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Boldescu Veaceslav1 , Stefanet Veronica2 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Baca Svetlana3 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Non‐nucleoside reverstranscriptase inhibitors with targeted activation in macrophages
Sucman Natalia1 , Boldescu Veaceslav1 , Uncu Livia2 , Valica Vladimir2 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry, Structure and Function of Biomolecules
Ediția a VI-a. 2018. Minsk, Belorusia . .
Disponibil online 18 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Selective synthesis and structure of highly functionalised ethylideneindolinone
Zveaghintseva Marina1 , Sucman Natalia1 , Styngach Evgenia1 , Kravtsov Victor2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-1138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sinteza derivaților de amino acizi ai 2-hidroxijuglonei cu dezvoltarea potențială a activității biologice
Andrusenco Timur1 , Sucman Natalia1 , Boldescu Veaceslav1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Macaev Fliur1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială Congresul Naţional de Farmacie
Ediția a XVII-a. 2018. București, România. ISSN 2537-2823.
Disponibil online 18 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The molecular and crystal stucture data for aminoderivative of (3E)-3-(2-oxo-2-phenylethylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Zveaghintseva Marina , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The structure of 5'-bromo-2'-oxo-1',2'-dihydrospiro-[cyclopropane-1,3'-indole]-2-carboxylic acid
Sucman Natalia1 , Boldescu Veaceslav1 , Kravtsov Victor2 , Baca Svetlana2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The structure of N-glycosylated spiro[oxindol-thiadiazole]
Bilan Dmitri1 , Sucman Natalia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Kravtsov Victor2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Диастереоселективный синтез 3,4-дибензоил--3,4-дигидро-1h-спиро[бензо[CD]индол-5,3'-индолин-2-онов]
Сукман Наталья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Синтез и антивирусная активность новых производных оксиндола
Сукман Наталья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  The synthesis of new spirolactones from substituted isatins
Sucman Natalia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Obushak Mykola2 , Melnik E.3 , Kravtsov Victor3 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Ivan Franko National University of Lviv,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Molecular concepts of macrophage targeting
Boldescu Veaceslav , Krudu V. , Sucman Natalia , Pogrebnoi Serghei , Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Pogrebnoi Vsevolod , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 February, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Highly enantio-and diastereoselective generation of two quaternary centers in spirocyclopropanation of oxindole derivatives
Noole Artur12 , Sucman Natalia3 , Kabeshov Mikhail1 , Kanger Tonis2 , Makaev Fliur3 , Malkov Andrei1
1 Loughborough University,
2 Tallinn University of Technology,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry - A European Journal
Vol. 18, / 2012 / ISSN 0947-6539
Disponibil online 18 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Synthesis and antiviral activity of new thiazole, 1,2,4-triazol and oxindole derivatives
Radul Oleg , Sucman Natalia , Pogrebnoi Serghei , Barbă Alic , Macaev Fliur
Institutul de Chimie al AŞM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(6) / 2011 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-1464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

  Ionic liquids derivative of 1н-imidazole as novel reagents, catalysts and solvents
Şargarovschi (Munteanu) Viorica , Sucman Natalia , Iudin Tatiana , Duca Daniela , Styngach Evgenia , Prodius Denis , Pogrebnoi Serghei , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-1576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  MSP 15P Octanuclear iron(III) isobutyrate / triethanolamine mixed-ligand clusters
Sucman Natalia1 , Makaev Fliur1 , Melnik E.2 , Wicher B.3 , Simonov Yurii A.2 , Kravtsov Victor2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Adam Mickiewicz University in Poznan
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  New catalytic system for preparation of methyl 2-(3-hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1h-3-indolyl)acrylates
Şargarovschi (Munteanu) Viorica , Sucman Natalia , Iudin Tatiana , Stîngaci Eugenia , Macaev Fliur
Institutul de Chimie al AŞM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Crystalline and molecular structure of ETHYLENACETAL-1-(3,3-DIMETHYL-2 OXOBUTYL)-2,3-INDOLINEDIONE
Chumakov Yurii1 , Chumakov Yurii1 , Makaev Fliur2 , Styngach Evgenia2 , Sucman Natalia2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(6) / 2007 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50