IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(167) pentru cuvîntul-cheie "motivation"

Personalul serviciului diplomatic: selectarea, pregătirea și promovarea cadrelor diplomatice

Malai Anastasia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici

Severin Alina
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Practici privind motivarea elevilor în procesul de predare–învățare–evaluare la matematică

Olednic Tatiana
Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мотивы выбора русского языка как второго иностранного в чешской образовательной среде

Rozboudova Lenka, Mikolasova Zuzana
Карлов университет, Прага
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea senzorilor în motivarea pentru instruire la chimie

Codreanu Sergiu, Iavița Tatiana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические аспекты использования приложения «Learningapps.org» для разработки интерактивных учебно-методических материалов

Braicov Andrei1, Velicova Tatiana2, Popil Ghenadii2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Комратский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внедрение элементов визуального программирования как средство мотивации изучения информатики

Stepanov Zahar
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revista online de biologie - mediu motivațional prin experiența mediatică

Placinta Daniela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor ecologice – imperativ al timpului
Calmuţchi Lidia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мотивация – определяющий фактор в обучении гуманитарного профиля

Lupașcu Svetlana
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование экономико-математической компетентности как способ повышения внутренней мотивации учащихся к изучению математики

Covricova Raisa
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности мотивации персонала в зарубежных странах

Telețkova Elena, Galieva Angelica
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные механизмы мотивации персонала

Popova Ecaterina, Faizullin Eduard
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia unităţilor polilexicale stabile monosemantice în redarea expresivităţii şi a valorilor lexico-gramaticale

Savin-Zgardan Angela
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea intensităţii motivaţiei
Racoceanu Constantin
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia alegerii profesiei de către studenţii Facultății de Psihologie și Asistență socială

Ceban Gabriela, Lungu Tatiana, Odobescu Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern Trends in Teaching English: Projects

Stoianova Inga
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivational Strategies in the English Language Classroom

Colenciuc Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conducere eficientă prin stabilirea şi controlul punerii în aplicare obiectivelor organizaţiei
Jerebnii Andrei, Ivanov Alexandru
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de formare a motivaţiei de a învăţa la studenţii din UCCM
Purici Ion
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 167