IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(70) pentru cuvîntul-cheie "motivation"

Personalul serviciului diplomatic: selectarea, pregătirea și promovarea cadrelor diplomatice

Malai Anastasia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici

Severin Alina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor ecologice – imperativ al timpului
Calmuţchi Lidia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea intensităţii motivaţiei
Racoceanu Constantin
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivational Strategies in the English Language Classroom

Colenciuc Ina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern Trends in Teaching English: Projects

Stoianova Inga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conducere eficientă prin stabilirea şi controlul punerii în aplicare obiectivelor organizaţiei
Jerebnii Andrei, Ivanov Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de formare a motivaţiei de a învăţa la studenţii din UCCM
Purici Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia unităţilor polilexicale stabile monosemantice în redarea expresivităţii şi a valorilor lexico-gramaticale

Savin-Zgardan Angela
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (I)
Bleandură Nicoleta
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benefits of internationalization and intercultural competence

Elsaied Ibrahim
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team building-ul – formă de sporire a motivaţiei personalului în organizaţiile din Republica Moldova

Ilciuc Cătălina, Bîrcă Alic
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul personalului bancar în procesul deamaeliorare continuă a calităţii serviciilor oferite clienţilor

Roller Ala
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of management personnel and incentives in the agricultural enterprises
Pokotylska N., Prokopchuk L.
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea tehnicilor moderne utilizate la instruirea rapidă şi eficientă a studenţilor

Sorochin Serafima, Sava Lilia, Morozan Pavel
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Внедрение управленческих инноваций – способ достижения конкурентоспособности

Dorogaia Irina, Şendrea Mariana
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predarea limbii franceze prin activităţi comunicativ-acţionale

Corduneanu Irina
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fostering student engagement and motivation during business english classes

Bolgari Natalia
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii privind conceptul de învâţare autonomă în didactica limbilor moderne

Moldovanu Gheorghe
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stima de sine și motivația pentru succes la adolescenți

Autor Nou
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 70