IBN
    

    
  


    
Închide
Accesări: 60 Vizitatori unici: 53

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(58) pentru cuvîntul-cheie "motivation"

Personalul serviciului diplomatic: selectarea, pregătirea și promovarea cadrelor diplomatice

Malai Anastasia
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivarea şi satisfacerea la locul de muncă – premise pentru formarea continuă a funcționarilor publici

Severin Alina
Nr. / / ISSN -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor ecologice – imperativ al timpului
Calmuţchi Lidia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea intensităţii motivaţiei
Racoceanu Constantin
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema motivaţiei semnului glotic

Savin-Zgardan Angela
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XI / 2009 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţi ale motivaţiei unităţilor de vocabular în graiurile dacoromâne

Popovschi Liliana
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XI / 2009 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curs de lingvistică generală de Ferdinand de Saussure

Pavel Vasile
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XI / 2009 / ISSN 1857-0631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivational Strategies in the English Language Classroom

Colenciuc Ina
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modern Trends in Teaching English: Projects

Stoianova Inga
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conducere eficientă prin stabilirea şi controlul punerii în aplicare obiectivelor organizaţiei
Jerebnii Andrei, Ivanov Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de formare a motivaţiei de a învăţa la studenţii din UCCM
Purici Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia unităţilor polilexicale stabile monosemantice în redarea expresivităţii şi a valorilor lexico-gramaticale

Savin-Zgardan Angela
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. IV / 2003 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea și validarea unui instrument de evaluare a motivației studenților ce utilizează o platformă de învățare (I)
Bleandură Nicoleta
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1857-0445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benefits of internationalization and intercultural competence

Elsaied Ibrahim
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(12) / 2007 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team building-ul – formă de sporire a motivaţiei personalului în organizaţiile din Republica Moldova

Ilciuc Cătălina, Bîrcă Alic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(313) / 2011 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul personalului bancar în procesul deamaeliorare continuă a calităţii serviciilor oferite clienţilor

Roller Ala
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(312) / 2010 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improvement of management personnel and incentives in the agricultural enterprises
Pokotylska N., Prokopchuk L.
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atractivitatea profesiei medicale în Republica Moldova
Galbur Oleg
Curierul Medical
Nr. 4(328) / 2012 / ISSN 1875-0666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori motivaţionali semiotici privind apariţia unităţilor polilexicale stabile
Savin-Zgardan Angela
Francopolyphonie
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learners’ Motivation and Attitude in Video-Based Listening Comprehension Classes. The case study of Iranian Pre-Intermediate EFL Learners
Sarani Abdullah, Nezhad Arani Saieed Moslemi
Glotodidactica
Nr. 2(V)(280) / 2014 / ISSN 1857-0763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 58