IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "профилактика"

Особенности проявления агрессии у младших школьников из неполных семей

Ilchuk Beatriche
Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профилактика рецидивов мультирезистентного туберкулеза с использованием инновационных технологий

Tkaci Elena, Majak Kvitoslava, Pisarenko Evghenii
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă

Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психологические аспекты суицидального поведения подростков

Podgoreţcaia Larisa, Guţu Natalia
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оперативно-розыскное противодействие мошенничествам, совершенным через сеть Интернет в Украине

Teliiciuk Vitalii, Gorelik Daria
Днепропетровский государственный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усовершенствование административно-правового регулирования профилактической деятельности Национальной полиции Украины
Felik Vasilii
Национальный университет „Одесская юридическая Академия“
Legea şi Viaţa
Nr. 12/3(300) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности финансового и материально-технического обеспечения профилактической деятельности Национальной полиции Украины
Felik Vasilii
Национальный университет „Одесская юридическая Академия“
Legea şi Viaţa
Nr. 11/2(299) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международно-правовое регулирование профилактической деятельности Национальной полиции Украины
Felik Vasilii
Национальный университет „Одесская юридическая Академия“
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 9 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профилактика дорожно-транспортных происшествий в системе гарантий безопасности дорожного движения
Veselova L.
Одесский государственный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 9(285) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Меры предупреждения правонарушений и их роль в формировании личности
Suhorebraia Tatiana
Винницкий учебно-научный институт экономики Тернопольского национального экономического университета
Legea şi Viaţa
Nr. 6/3(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профилактика правонарушений в сфере телекоммуникаций, как отдельное направление деятельности управления борьбы с киберпреступностью мвд Украины.
Beleakov P.
Харьковский национальный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 8 April, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы, возникающие во время оказания медицинской помощи сотрудникам милиции в Украине
Iunin Alexandr
Национальная академия внутренних дел Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 5/3(269) / 2014 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 September, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subjects of computer crime prevention and their competence
Arhipova Chira
Legea şi Viaţa
Nr. 11/3(263) / 2013 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационный подход к системной профилактике кариеса
Reabţev Vladimir, Reabţeva I.
Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Medicina stomatologică
Nr. 3(24) / 2012 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 25 September, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профилактика синдрома эмоционального выгорания у студентов
Golovskaia Irina, Dalakova Anna
Южно-украинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periajul dentar în cadrul profi laxiei primare, secundare și terțiare a afecțiunilor odonto-parodontale

Alexeev Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(84) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția morbidității prin boli parazitare în Republica Moldova, anii 2001-2018

Lungu Vera
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii predispozanți în apariția gușii tiroidiene: repere teoretice

Munteanu Mihaela, Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea impactului stresorilor psihosociali în etiologia accidentului vascular cerebral

Bernic Vladimir
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повышение уровня подготовки медицинского персонала центра здоровья Bулканешты для профилактики артериальной гипертензии

Capsamun Natalia, Rusev Viorica, Brumm Zinaida, Sclifos Anastasia, Motuzoc Iurie, Grozdeva Maria, Sargheliu Anna
Центр здоровья Вулканешты
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25