IBN
Închide
Coreţchi Ianoş Gheorghe
Cuvinte-cheie (64): profetur (4), hexamethonium (3), inflamație (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Influența preparatelor de origine entomologică asupra proceselor exsudative și proliferative ale inflamației
Guţu Ina, Coreţchi Ianoş, Catcov Carolina, Bacinschi Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Correlation between body mass index and the results of the treatment of iron deficiency anemia in pregnant women
Turlacova Diana, Coreţchi Ianoş
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Argumentarea necesității aprobării și susținerii programului național de cercetări științifice în domeniul medicamentului și dezvoltării industriei farmaceutice în Republica Moldova.
Ghicavîi Victor, Stratu Ecaterina, Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derivaţii izоtiоureici: realizări şi perspective
Ghicavîi Victor, Stratu Ecaterina, Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxidul nitric şi unele medicamente
Popovici Olesea, Stratu Ecaterina, Coreţchi Ianoş, Ghicavîi Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of scientific research in the field of medicines and the development of the pharmaceutical industry
Ghicavîi Victor, Stratu Ecaterina, Coreţchi Ianoş
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Potenţialul terapeutic al derivaţilor izotioureici
Ghicavîi Victor, Stratu Ecaterina, Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(52) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Influenţa profeturului asupra echilibrului acido-bazic şi electrolitic
Coreţchi Ianoş, Stratu Ecaterina, Ghicavîi Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Acţiunea profeturului asupra parametrilor principali ai hemodinamicii sistemice
Ghicavîi Victor, Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(52) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 15 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jubileu. Profesorul universitar Victor Ghicavîi
Bacinschi Nicolae, Stratu Ecaterina, Gavriluţa Vadim, Ţurcan Lucia, Pogonea Ina, Podgurschi Lilia, Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(55) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 December, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Acţiunea izopropilfosfit-s-izopropilizotiuroniului şi asocierii lui cu hexametoniul asupra oxigenării sanguine)
Coreţchi Ianoş, Orlioglo Alexandru, Babici Denis
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietăţile vasoconstrictoare ale derivatului izotioureic-izoturon pe fondal de blocare a receptorilor adrenergici cu prazosin
Stratu Ecaterina, Ghicavîi Victor, Coreţchi Ianoş, Chiriac Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Acţiunea asocierii profeturului cu hexametoniu asupra microcirculaţiei
Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(328) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa profeturului asupra regimului de oxigenare a organismului
Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inofensivitatea izopropilfosfit- S-izopropilizotiuroniu
Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(330) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea asociată a profeturului cu preparate neurotrope
Coreţchi Ianoş
Catedra ATI FPM USMF „N.Testemiţanu”.
Curierul Medical
Nr. 2(326) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Acţiunea musculotropă comparativă a profeturului cu alţi compuşi izotioureici pe segmente de intestin izolat de şobolan
Stratu Ecaterina, Ghicavîi Victor, Coreţchi Ianoş
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea profeturului în hipotensiunea arterială
Coreţchi Ianoş, Stratu Ecaterina, Ghicavîi Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Acţiunea profeturului asupra diferitor elemente ale patului microcirculator
Coreţchi Ianoş, Ghicavîi Victor, Stratu Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(24) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Acţiunea hipertensivă şi antihipotensivă a profeturului
Coreţchi Ianoş, Poiană Ina, Foca Eugenia, Balan Irina, Dogotari Anastasia, Ghicavîi Victor, Stratu Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22