IBN
Închide

44Publicaţii

229Descărcări

25881Vizualizări

Nalivaico Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 13
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2021 - 3

Noi abordări a examenelor radiologice profilactice în depistarea activă a tuberculozei și bolilor nespecifice aparatului respirator în condițiile actuale
Nalivaico Nicolae
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindroamele radiologice: principii de diagnosticare a patologiei pulmonare în cadrul examinărilor radiologice digitale profilactice.
Nalivaico Nicolae
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные особенности эпидемиологии бронхиальной астмы взрослого населения Республики Молдова
Московчук А.1 , Тудор Елена1 , Шинкаренко И.2 , Болотникова Валентина1 , Круду П.3 , Томша А.3 , Курьев С.3 , Наливайко Н.21 , Скалецкая В.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 Национальное Агентство Общественного Здоровья
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31, R. 2021. Москва. ISBN 978-5-901450-20-8.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspecte epidemiologice ale cancerului bronhopulmonar, tuberculozei și bolilor cronice netransmisibile pulmonare
Eftodii Victor1 , Stratan Valentina1 , Iavorschi Constantin2 , Nalivaico Nicolae2 , Moscovciuc Ana2 , Martalog Valentin3 , Brenişter Sergiu1 , Bîlba Valeriu1 , Eftodii Diana1 , Ţuţuianu Valeri1 , Sîtnic Victor1
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantajele Screening-ului tuberculozei pulmonare în Republica Moldova.
Nalivaico Nicolae , Alexandru Sofia
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semiologia radiologică patologiei pulmonare depistată în cadrul Screening - ului prin radiografie pulmonară
Nalivaico Nicolae1 , Iavorschi Constantin1 , Donica Ana1 , Eftodii Victor2 , Bîlba Valeriu2 , Ceapa-Catana Lucia1 , Botnaru Alexandrina1 , Moscovciuc Ana1 , Bolotnicova Valentina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Rolul tomosintezei digitale în diagnosticul tuberculozei pulmonare.
Nalivaico Nicolae
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Epidemiology of tuberculosis and consolidation of efforts on different levels of healthcare in order to control this disease in the Republic of Moldova
Yavorskiy Konstantin12 , Alexandru Sofia1 , Bolotnicova Valentina1 , Tudor Elena1 , Brumaru Albina1 , Moskovchuk Ana F.1 , Nalivaico Nicolae12 , Korlotyanu Andrei A.1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Tuberculosis and Lung Diseases
Nr. 6(96) / 2018 / ISSN 2075-1230 / ISSNe 2542-1506
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые возможности скрининга и диагностики заболеваний органов дыхания в Республике Молдова
Наливайко Н. , Московчук А. , Болотникова Валентина , Прокопишина Л. , Симионика Ю.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28, R. 2018. Москва. .
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема легочных заболеваний и современная модель фтизиопульмонологической помощи, ориентированная на нужды людей в Республике Молдова
Яворский Константин12 , Александру София1 , Болотникова Валентина1 , Шинкаренко И.2 , Московчук А.1 , Наливайко Н.1 , Доника А.1 , Корлотяну А.1
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28, R. 2018. Москва. .
Disponibil online 16 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Bolile aparatului respirator în cadrul malformaţiilor congenitale și ereditare la adulţi și copii: principii de diagnosticare și terapie
Iavorschi Constantin12 , Alexandru Sofia2 , Nalivaico Nicolae21 , Bolotnicova Valentina2 , Moscovciuc Ana2 , Priscu Oxana3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 IMSP Institutul de Cardiologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea pre- și postuniversitară în domeniul ftiziopneumologiei: situaţia actuală
Iavorschi Constantin1 , Nalivaico Nicolae2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

limfadenitele şi limfadenopatiile ca o problemă de diagnosticare medicală modern (conform observaţiilor proprii şi literaturii)
Iavorschi Constantin1 , Nalivaico Nicolae1 , Eftodii Victor2 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Brumaru Albina1 , Damaschin Gheorghe3
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 IMSP Spitalul Raional Străşeni
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 1 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și inovaţiile diagnosticului radiologic în depistarea tuberculozei și a cancerului pulmonar în condiţiile actuale
Nalivaico Nicolae , Iavorschi Constantin , Bolotnicova Valentina , Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Managementul depistării tuberculozei şi cancerului pulmonar în condiţiile actuale
Nalivaico Nicolae1 , Iavorschi Constantin1 , Moscovciuc Ana1 , Bolotnicova Valentina1 , Eftodii Victor2 , Haret Mariana3 , Iaţişin A.4 , Damaschin Gheorghe4 , Scurtu Lilia5
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 Centrul de Sănătate Publică Ștefan Vodă,
4 Centrul de sănătate publică Străşeni,
5 Centrul de Sănătate Publică Ungheni
Congresul IV național de oncologie
1(3). 2015. Chişinău. ISSN 1857-4572.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza şi tumorile organelor toracelui:concepţia ftiziopneumologului şi oncologului (aspecte interdisciplinare)
Iavorschi Constantin1 , Nalivaico Nicolae1 , Eftodii Victor2 , Bolotnicova Valentina1 , Moscovciuc Ana1 , Simionica Iurie1 , Brumaru Albina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рак легкого в клинической практике фтизио-пульмонолога: частота выявления и особенности верификации диагноза
Яворский Константин1 , Болотникова Валентина1 , Московчук А.1 , Наливайко Н.1 , Ионица Нина2 , Дамаскин Г.3
1 Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»,
2 ОМСУ Ниспоренская районная больница,
3 ПМСУ районная больница Страшены
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 25, R. 2015. Москва. ISBN 978-5-901450-12-3.
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Туберкулез легких: аспекты эпидемиологии и значимость ассоциированных с ней факторов
Bolotnicova Valentina , Iavorschi Constantin , Nalivaico Nicolae , Emelianov Oleg , Brumaru Albina , Alexandru Sofia
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(55) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 9

Caracteristica clinico-funcţională şi ecografică a parametrilor hemodinamicii centrale şi celei pulmonare la pacienţii cu astm bronşic
Martîniuc Constantin1 , Moscovciuc Ana1 , Nalivaico Nicolae1 , Testemiţanu Andrei2 , Creţu Adrian2 , Chicu Aliona2 , Mândra L.2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(43) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efecte cutanate adverse cauzate de corticosteroizii topici
Nalivaico Nicolae , Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44