IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "urban"
Soil compaction in urban areas depending on land use: case study in Cluj-Napoca, Romania
Pop-Boancă Păuniţa1, Dumitraş Adelina1, Bors-Oprişa Sonia1, Luca Laura1, Laczi Enico1, Mărincean Andrei1, Roşca Ion2
1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Agricultura
Nr. 1-2(105-106) / 2018 / ISSN 1221-5317
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traseul stilistic al arhitecturii orașului Chișinău de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea
Ursachi Rodica
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea economică a utilizării resurselor de apă în orașele Regiunii de Dezvoltare Centru
Bacal Petru, Railean Veronica
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul arhitectului alexandru bernardazzi în constituirea aspectului constructiv-plastic al orașului Chișinău
Ursachi Rodica
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări tehnice și artistico-plastice în creația arhitectului Alexandru Bernardazzi
Ursachi Rodica12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ergo - evaluation of urban bus driver’s workstations in south west Nigeria
Ismaila Salami O.1, Odunlami Samson A.2, Kuye Sidikat I.1, Musa Adekunle I.3, Olayanju Adeniyi4
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populația României în ultimul secol – în cifre și imagini
Dinculescu Corina-Georgeta
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3378-0-9.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Real-time isohume mapping for cool and warm humidity isles of Bengaluru city
Gopinath Rajesh1, Sachin S.2, Singh Ajay2, Prasad Harendra2, Neha S.2
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Present problems regarding urban road traffic noise and mitigation possibilities
Ardeleanu Theodora, Ghindă Theodor
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privin evoluția sferei serviciilor publice în Republica Moldova în condițiile economice și sociale de după 1991
Florea Serafim
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecology and urban planning
Mohammadi Mehria, Fiodorov Natalia
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modă și vestimentație în Chișinăul interbelic
Prisac Lidia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(180) / 2023 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 3 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere din istoria fanfarei rurale în spațiul cultural al Republicii Moldova
Cazacu Oleg
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(154) / 2022 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Civilization criteria for cities in Romania and the Republic of Moldova
Crăciun Laurențiu
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte actuale ale agresivității preadolescenților
Groza (Verdeş) Angela
Vector European
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15