IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "elderly"

Problema migraţiei: bogaţi şi bătrâni, săraci dar tineri

Cojocaru Virginia
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipurile și formele violenței asupra vârstnicilor

Belecciu Ştefan1, Cojocaru Ion21
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Necunoscută, România
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa internaţională în domeniul promovării politicilor de ocupare a forţei de muncă în contextul îmbătrînirii demograficei
Savelieva Galina, Taragan Raisa, Tomceac Ana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul actual de servicii sociale a populaţiei vârstnice: probleme şi căile de dezvoltare

Cuşnir Liliana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaw cysts in elderly patients
Pechalova Petya, Pavlov N.
Curierul Medical
Nr. 2(326) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-perceived health of the elderly: economic and sociodemographic inequalities
Gagauz Olga1, Avram Cristina2, Pahomii Irina1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Charles
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The active ageing potencial in the Republic of Moldova
Buciuceanu-Vrabie Mariana
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The socioeconomic status of the elderly
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peculiarities of using drugs in the elderly

Ghicavîi Victor, Podgurschi Lilia, Pogonea Ina, Rakovski Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția bătrîneţii și imaginea persoanelor vârstnice
Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sindromul de fragilitate la persoanele vârstnice: sinteza literaturii

Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Coşciug Elena, Popescu Ana, Popa Ana, Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea ponderii sindromului de fragilitate la populația vârstnică

Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Negară Anatolie, Tenchiu Marta, Stoicova Irina, Covbasa Xenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situația medico-socială a persoanelor vârstnice

Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dereglările cognitive la vârstnici: sinteză a literaturii

Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Coşciug Elena, Popescu Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia senescenţei și soarta vârstnicilor în aspect social

Baciu Gheorghe, Jardan Octavian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rigiditatea arterială şi vârsta omului

Ciobanu Nicolae
IMSP Institutul de Cardiologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(42) / 2012 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16