IBN
Închide
Popa Ana
Cuvinte-cheie (88): elderly (11), vârstnic (8), fragilitate (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Statusul nutrițional și factorii determinanți ai malnutriției la persoanele vârstnice instituționalizate. Date provizorii
Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Stoicova Irina, Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul nutrițional la vârstnicii cu sindrom de fragilitate
Popescu Ana, Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Negară Anatolie, Popa Ana, Coşciug Elena, Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 13

Evolutionary particulars of COVID-19 in elderly patients
Popa Ana, Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Popescu Ana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fragilitatea vârstnicului – aspect multidimensional
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional decline in fragility syndrome in the elderly
Popescu Ana, Şoric Gabriela, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae, Popa Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipertensiunea arterială preexistentă și impactul asupra severității la pacienții cu COVID-19
Savca Marina, Popa Ana, Dogot Marta, Romanciuc Iuliana, Caproş Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morbiditatea geriatrică și calitatea vieții în etapa spitalicească
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidimensional aspect of the elderly fragility
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice ale pacienţilor vârstnici cu infecţie SARS-CoV-2: revista literaturii
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Popa Ana, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(24) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile clinico-imagistice ale insuficienței cardiace asociate cu afectarea neoplazică a pericardului.
Caproş Natalia, Matcovschi Sergiu, Sîrbu Ion, Cașcaval Virginia, Romanciuc Iuliana, Dumitraş Grigorie, Popa Ana, Dumitraş Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pulmonary edema in chronic hemodialysis hypertensive patient
Romaniuc Iuliana, Popa Ana, Savca Marina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de fragilitate la persoanele vârstnice: sinteza literaturii
Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Coşciug Elena, Popescu Ana, Popa Ana, Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul cognitiv și emoțiile ca determinanți ai fragilității la vârstnici
Popescu Ana, Şoric Gabriela, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The particularities in evolution of Covid-19 in elderly patients
Popa Ana, Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Popescu Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of biomarkers in the assessment of fragility syndrome in the elderly
Popa Ana, Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Sîrbu Ion, Popescu Ana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Internal Medicine
Nr. 8(17) / 2020 / ISSN 0918-2918 / ISSNe 1349-7235
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Mezoteliomul pericardial la vârstnic: caz clinic și revista literaturii
Matcovschi Sergiu1, Munteanu Andrei12, Dumitraş Tatiana1, Masliucov Andrei1, Drăguţă Nelea1, Dumitraş Grigorie2, Romaniuc Iuliana1, Popa Ana1, Caproş Natalia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(21) / 2019 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația peptidei natriuretice tip B la pacienții cu boala renală cronică
Caproş Natalia, Vlasov Lilia, Corlăteanu Olga, Romaniuc Iuliana, Popa Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evaluarea proteinei c reactive la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică în exacerbare
Popa Ana12, Matcovschi Sergiu21, Caproş Natalia123, Şveţ Svetlana2, Lupan Mihail2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
3 Centrul Sănătăţii Familiei „GALAXIA“
Arta Medica
Nr. 2(67) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 20 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Therapy with clopidogrel based on cyp2c19 genotype
Dogot Marta, Popa Ana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dispneea asociată masei mediastinale la adult
Caproş Natalia1, Dogot Marta1, Matcovschi Sergiu1, Dumitraş Tatiana1, Ţernă Eudochia1, Corlăteanu Olga1, Şveţ Svetlana2, Popa Ana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 9 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23