IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Наука, питание и здоровье
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Partea 2
Responsabili de ediție: Lovschis Z.
Locul publicării: Минск, Республика Беларусь
Editura: Издательский дом «Беларуская навука»
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 537
ISBN: 978-985-08-2746-3 (ч. 2)
ISBN: 938-985-08-2739-5
CZU: [[633/634+637]:658.562+613.2](082) ББК 36-7я43 Н34
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 11 februarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (2)