IBN
    

    
  


    
Închide

Afiliat la Institutul Patrimoniului Cultural

2021 - 2

Semnificația secerii în folclorul românesc în contextul Ciumei personificate: interferențe imagologice, etnologice și culturale

Arapu Valentin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la „ciuma neagră” la „ciuma roșie”: semnificații, simboluri și impact (interconexiuni istorice, literare, medicale, imagologice și etnoculturale)

Arapu Valentin
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 75-75.
Disponibil online 28 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Мonografi a lui Sorin Grigoruță „Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700–1831)” (Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017. 318 p.)

Arapu Valentin
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflectarea ciumei și simbolurilor sale zoomorfe în sursele istorice și scrierile literare

Arapu Valentin
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 21 August, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Cămașa ciumei” in „spectacolul ciumei” (aspecte istorice și etnoculturale)

Arapu Valentin
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Garomont Studio". 53-54.
Disponibil online 10 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Sfântul Mucenic Haralambie – ocrotitorul împotriva ciumei: interferenţe onomastice, istorice şi etnologice

Arapu Valentin
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 76-76.
Disponibil online 28 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personalitățile istorice ale lui Skanderbeg și Ștefan cel Mare reflectate în medalistică și emisiile numismatice (preliminarii generale)

Arapu Valentin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 165-169.
Disponibil online 26 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflectarea ciumei în sursele istorico-etnografice din spațiul românesc: abordări interdisciplinare

Arapu Valentin, Arapu Gabriel
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 180-184.
Disponibil online 26 December, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Percepția frontierei în comunitățile de pe Valea Prutului în perioada postbelică: interferențe memorialistice și istorico-etnologice

Arapu Valentin
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 15-16.
Disponibil online 26 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Originile comerţului: concepte şi abordări istoriografice

Arapu Valentin
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. . 36-38.
Disponibil online 9 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Ţara Moldovei (sec. al XVIII-lea –începutul sec. al XIX-lea)

Arapu Valentin
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11