IBN
    

    
  


    
Închide
Cerniţanu Mariana
Afiliat la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“

2019 - 1

Factors associated with burnout in medical academia: An exploratory analysis of Romanian and Moldavian physicians

Popa-Velea Ovidiu, Diaconescu Liliana Veronica, Gheorghe Iuliana Raluca, Olariu Oana, Panaitiu Iolanda, Cerniţanu Mariana, Goma Ludmila, Spinei Larisa, Nicov Irina
International Journal of Environmental Research and Public Health
Nr. 16(13) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1661-7827
Disponibil online 15 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Serviciul de consiliere psihologică și ghidare în carieră din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Moldova

Cerniţanu Mariana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Unele aspecte psihologice la pacienţii oncologici

Eţco Constantin, Cerniţanu Mariana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(52) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Orientările valorice la studenţii medici absolvenţi
Cerniţanu Mariana
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Particularităţile gestionarii timpului în viaţa personală şi profesională
Eţco Constantin, Cerniţanu Mariana
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Factorii ce conditionează dezvoltarea motivaţiei de autoactualizare a personalităţii
Cerniţanu Mariana
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(38) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale motivaţiei de învăţare la studenţii anilor I-IV ai USMF „Nicolae Testemiţanu”
Cerniţanu Mariana, Daniliuc Natalia
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Nivelul şi formele de agresivitate la copiii abandonaţi temporar de către părinţi
Cerniţanu Mariana
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Consilierea psihologică a bolnavilor oncologici
Eţco Constantin, Cerniţanu Mariana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Motivaţiile şi orientările valorice ale studentului contemporan
Cerniţanu Mariana, Negură Ion
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 5 / 2006 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10