IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Centrul Naţional de Sanătate Publică
IMSP Spitalul Clinic Republican
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-04 11:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (5 din 4)75
  2019  (4 din 4)163
  2018  (4 din 4)104
  2017  (4 din 4)160
  2016  (6 din 4)248
  2015  (7 din 4)166
  2014  (6 din 4)211
  2013  (6 din 4)182
  2012  (6 din 4)295
  2011  (5 din 4)187
  2010  (3 din 4)37
  2009  (3 din 4)42
  2008  (5 din 4)98
imagine

pISSN: 1729-8687
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:
  • B (2017.12.21-2021.12.21)
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole196866481710346877
Volume64505234682
Total203271534015028

Vizualizări   1161Descărcări   183

Conţinutul numărului de revistă

Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în Republica Moldova: realizări și lecţii învățate

5-9

CZU: [61.2+613.8/9](478)

Ţurcanu Tamara, Leşco Galina

Profilaxia rahitismului: de la protocol la realitate

10-14

CZU: 616.391.577.161.2–053.2–084

Ţurcanu Tamara, Chiosa Silvia

Particularitățile pacienților cu tuberculoză pierduți din supraveghere

15-21

CZU: [616.24-002.5]

Ciobanu Serghei

Conținutul reprezentării sociale a fericirii în mediul studențesc din Republica Moldova

22-26

CZU: 159.98

Aşevschi Ioana

Serviciul de consiliere psihologică și ghidare în carieră din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Moldova

26-30

CZU: 378:159.9

Cerniţanu Mariana

Siguranța pacientului în timpul sedării procedurale în gastroenterologie

33-37

CZU: 616.3-072.1-089.5

Baltaga Ruslan

Evaluarea dopplerografi că a vitezei liniare a fluxului sangvin în vasele magistrale la bolnavii cu ulcer duodenal în acutizare

37-39

CZU: 616.342−002.44:616.131.14−073.43

Cobîleanschii Eugen

Sistemul digestiv la pacienții cu miopatii infl amatorii idiopatice

40-43

CZU: 616.74–002–021.3+616.3

Loghin-Oprea Natalia, Vetrilă Snejana, Mazur-Nicorici Lucia, Mazur Minodora

Caleidoscopul manifestărilor gastrointestinale în lupusul eritematos sistemic

43-49

CZU: 616.3:616.5−002.525.2

Mazur-Nicorici Lucia

Morbiditatea prin maladii gastrointestinale la copiii din Republica Moldova

49-56

CZU: 616.3−053.2(478)

Mihu Ion, Crudu Petru, Josan Tatiana, Cernopinschi Natalia

Dificultăţi în aderarea la regimul fără gluten la copiii cu boală celiacă

56-58

CZU: 616.34−008.337−083.2+613.22

Mihu Ion, Clichici Diana

Managementul de diagnostic al bolii celiace la copii

58-61

CZU: 616.34-008.337-07-053.2

Mihu Ion, Clichici Diana

Probioticele în maladiile gastrointestinale la copii

61-66

CZU: 616.3−053.2−085+615.246

Mihu Ion, Josan Tatiana, Cernopinschi Natalia, Pînzari Vera

Бремя болезней органов пищеварения в Украине: вклад преждевременной смертности

66-69

CZU: 314.424:616.3(477)

Рынгач Наталья

Эффективность урсодезоксихолевой кислоты в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

70-73

CZU: 616.333–008.6–085–036.8:615.243.3

Щербинина Марина, Гладун Виктория

Tulburările somatoforme și pancreatita cronică

73-80

CZU: 616.892−02:616.37−002

Ucraințeva Violeta, Ţîbîrnă Ion, Revenco Mircea

Riscurile și profilaxia stărilor precanceroase ale esofagului

80-84

CZU: 616.32–006–084

Vengher Inna, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana

Гепатит Dельта: современное состояние проблемы(литературный обзор)

85-92

CZU: 616.36–002

Агаева Гюльнара, Гидаятов Алигусейн

Eficacitatea terapeutică a preparatelor antivirale cu acţiune directă la pacienţii cu ciroză hepatică prin virus hepatitic C

92-95

CZU: 616.36–004:615.281.8

Avricenco Mariana, Rusu Irina, Baba Lilia

Optimizarea tratamentului complex al pacienţilor cu ciroză hepatică

95-100

CZU: 616.36-004:616.149-008.331.1+615.225.2

Bodrug Nicolae, Barba Doina, Coşciug Irina, Antonova Natalia, Tofan Elena, Chistol Suzana, Ivaşco Ion

Rolul hemodinamicii intrarenale în evaluarea prognosticului pacienților cu ciroză hepatică

100-104

CZU: 616.36–004:616.61–005

Cabac-Pogorevici Irina

Metabolizarea hepatică a clopidogrelului

104-106

CZU: 615.273.53:616.36

Dogot Marta

Boala ficatului gras nonalcoolic: noi indici de risc de patologie cardiovasculară

107-113

CZU: 616.36-003.826:616.1

Fuior Ana, Fuior Stela, Peltec Angela

Tratamentul chirurgical al cancerului hepatocelular în stadiul incipient și în cel intermediar pe fundal de ciroză hepatică

113-116

CZU: [616.36-004+616.36-006.04]-089

Hotineanu Vladimir, Hotineanu Adrian, Burgoci Serghei

Sindromul metabolic și cancerul hepatocelular

117-122

CZU: 616.36-006.04:616-008.9

Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana, Vengher Inna, Berezovscaia Elena, Lupaşco Daniela

Afectarea hepatică în maladiile autoimune sistemice la copii (revista literaturii)

122-126

CZU: 616.36:616–018.2–053.2

Revenco Ninel, Eremciuc Rodica

Boala ficatului gras nealcoolic: noi abordări terapeutice

126-130

CZU: 616.36-003.826-08

Abu Siam Suher, Peltec Angela

Carcinomul hepatocelular sub aspectul includerii recipientului în lista de așteptare

131-134

CZU: 616.36-006.04-089.843

Taran Natalia, Ivancov Grigore, Lupaşco Iulianna, Hotineanu Adrian

Leziuni hepatice de origine medicamentoasă

134-138

CZU: 616.36-002:615.21.3.065

Veselovskaia Ana

Managementul medico-chirurgical al carcinomului hepatocelular

139-145

CZU: 616.36−006.04−089

Burgoci Serghei

Rezultatele la distanță și calitatea vieții pacienților ce au suportat operații reconstructive pentru stricturi biliare benigne

145-153

CZU: 616.361–007.271–089.844

Ferdohleb Alexandru

Colita ulceroasă şi patologia hepatică virală (articol de sinteză)

153-157

CZU: 616.34−002.44+616.36−002

Jucov Artiom

Aspecte igienice ale alimentaţiei preşcolarilor

158-161

CZU: 613.22

Cazacu-Stratu Angela, Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena

Particularitățile de diagnostic timpuriu al surdității neurosenzoriale la copii în baza potențialelor evocate auditiv

161-164

CZU: [616.28-008.14+616.8]-07-053.2/.4

Chiosa-Chiaburu Doina, Chiaburu Anghelina, Maniuc Mihail

Tehnologii inovatoare, substanțe active și preparate utilizate în terapia patologiilor canceroase

164-167

CZU: 616-006.04:615.277.3+602

Znagovan Alexandru, Lupaşco Iulianna

Panteonul onoarei: in memoriam Zinaida Anestiadi

168-172
Lupaşco Iulianna, Lupaşco Daniela