IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Centrul Naţional de Sanătate Publică
IMSP Spitalul Clinic Republican
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-25 09:13
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)11
  2020  (5 din 4)75
  2019  (4 din 4)163
  2018  (4 din 4)104
  2017  (4 din 4)160
  2016  (6 din 4)248
  2015  (7 din 4)166
  2014  (6 din 4)211
  2013  (6 din 4)182
  2012  (6 din 4)295
  2011  (5 din 4)187
  2010  (3 din 4)37
  2009  (3 din 4)42
  2008  (5 din 4)98
imagine

pISSN: 1729-8687
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:
  • B (2017.12.21-2021.12.21)
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole19797732671145788811
Volume65545484770
Total204482781516227

Vizualizări   253Descărcări   48

Conţinutul numărului de revistă

Scrisoare de la Colegiul de redacție

5-7
Eţco Constantin

Situația privind infecțiile nosocomiale cu Acinetobacter pe modelul unui staționar medical multidisciplinar

8-12

CZU: 616.9-022.36:579.841+614.21

Andronachi Nicoleta

Conceptul de vulnerabilitate în activitatea medicală. Sinteze bioetice

13-18

CZU: 614.253:159.944

Banari Ion, Federiuc Victoria, Sargu Elena

Varicela – o problemă persistentă de sănătate publică

19-25

CZU: 616.914:614.2

Berdeu Ion, Casapu Valeriu

Problema creșterii rezistenței tulpinilor de Staphylococcus la preparatele antibacteriene

26-31

CZU: 615.33.015.8:579.861.2

Buga Diana

Distribuția speciilor clinice de Candida și sensibilitatea acestora la antifungice

32-37

CZU: 615.282.015.8:582.282.23

Burduniuc Olga, Bîrcă Ecaterina, Burduniuc Aurelia, Grumeza Maria, Bivol Maria

Impactul stării psihoemoționale asupra reușitei academice a studenților USMF Nicolae Testemițanu în condițiile de studii la distanță

38-42

CZU: 378.146/.147.018.43:004:159.942.5+378.661(478)

Cerniţanu Mariana, Nicov Irina, Lazăr Corina

Influența factorilor de risc ai mediului ocupațional asupra stării de sănătate a cadrelor didactice

43-47

CZU: 613.6.02:37.011.31

Cheptea Dumitru

Cunoștințele cetățenilor/rezidenților Republicii Moldova despre riscul expunerii la radon

48-54

CZU: 613.5:546.296(498.3)

Coreţchi Liuba, Overcenco Ala, Gîncu Mariana, Căpăţină Angela, Cojocari Alexandru

Sănătatea ocupațională în Republica Moldova: caracteristici și constrângeri

55-62

CZU: 613.6(478)

Russu-Deleu Raisa, Cebanu Serghei, Cheptea Dumitru

Particularități ale calității vieții copiilor cu maladii oncohematologice

63-68

CZU: 616-006.6-053.2

Ferdohleb Alina, Gamureac Daniela, Spinei Larisa

Starea de sănătate a copiilor cu risc genetic major de expunere la radiații ionizante

69-75

CZU: 613.9:614.876.06+616-07

Gîncu Mariana

Utilizarea soluțiilor digitale în autogestionarea bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat

76-83

CZU: [616.1+616.379-008.64]:004

Gușilă Ilenuța, Ţopa Alexandra, Zarbailov Natalia

Evaluarea sensibilității/rezistenței tulpinilor nosocomiale la dezinfectante

84-89

CZU: 615.281.015.8:579.61

Spătaru Diana

Mercurul în diferite specii de pește și rolul acestuia în evaluarea expunerii populației

90-94

CZU: 613.281+546.49:637.56’81/’83

Țurcanu Gheorghii, Bahnarel Ion, Dupouy Eleonora

COVID-19 – teste de neutralizare

95-100

CZU: 616.98:578.834.1+612.017

Ulinici Mariana, Vorojbit Valentina

Performanța echipei medicului de familie în viziunea benefi ciarilor

101-108

CZU: 614.253.1:614.253.8

Zarbailov Natalia

File istorice ale dezvoltării științei igienice în cadrul USMF Nicolae Testemițanu

109-112
Friptuleac Grigore